Hasičská šou v Bratislave: Tipnite si, koľko rokov má táto fotka a aká kauza tu vznikla neskôr

1.11.2022

Zdroj: Archív TASR

Páčil sa vám článok?

Na historickej fotografii vidieť zadymenú časť domov na Hviezdoslavovom námestí v centre Bratislavy – viete, v ktorom roku mohla vzniknúť? V článku nižšie nájdete aj aktuálny záber z dneška, porovnajte si, čo pribudlo. V danom čase bol okolo tejto zmeny značný rozruch.

Na transparente umiestnenom na balkóne budovy vpravo čítame jasný odkaz, že aj hasiči sú za udržanie svetového mieru, a vidíme ľudí, ako z okien zvedavo sledujú dianie pred ich domami. Ďalší transparent, umiestnený na budove národného divadla, hlásal: Sovietski požiarnici náš vzor. Tisíce Bratislavčanov v ten deň zaplnili Hviezdoslavovo námestie, bola to veľkú šou, ktorú si nechceli dať ujsť.

Fotografia pochádza z 19. októbra 1952, má teda presne 70 rokov, a v archívnej správe sa píše: „Nedeľa 19. októbra patrila v Bratislave vystúpeniam hasičských družstiev na Krajskom dni hasičstva, ktorý usporiadali KNV spoločne s KV ČSH a ÚNV. Už predpoludním súťažili v Petržalke muži, ženy a dorastenci o najlepšie hasičské družstvo Bratislavského kraja. Popoludní pokračoval Krajský deň hasičstva slávnosťou pred Národným divadlom, kde oddiely hasičov ukázali svoju vyspelosť vo veľkom cvičení. Na slávnosti sa zúčastnili predstavitelia politického a verejného života ako aj zástupcovia všetkých složiek SNF.“

Z informácie portálu vtedy.sk sa tiež dozvedáme, že „predseda Ústredného národného výboru v Bratislave J. Šrámek vo svojom prejave zdôraznil, že členovia hasičských zborov plnia svoje úlohy obetavo preto, lebo ako uvedomelí socialistickí vlastenci cítia sa hospodármi na svojich pracoviskách, na spoločnom majetku a cítia za jeho ochranu osobnú zodpovednosť.“

Zadymená budova v strede vyzerá dnes, po obnove, úplne inak, pričom zmenu zlegalizoval stavebný úrad až dodatočne. Porovnajte si historický záber s aktuálnym od Ľubomíra Deáka z OZ Bratislava a jej Premeny:

Zdroj: vtedy.tasr.sk

1952: Hasičskú šou na Hviezdoslavovom námestí sledovali tisíce Bratislavčanov.

Zdroj: Ľubomír Deák, OZ Bratislava a jej Premeny, 2022

​2022: Pohľad na rekonštruovanú budovu s nadstavbou z hotela Carlton

Na zrekonštruovanom dome, ktorý má adresu Hviezdoslavovo námestie 25, púta pozornosť nadstavba s presklenou fasádou, okolo ktorej bol pred rokmi značný rozruch. Statik navrhoval objekt zbúrať, investor sa však rozhodol zachrániť ho, čo treba oceniť. V rámci obnovy sa však budova zvýšila o nepovolenú nadstavbu. Ako vtedy informovali aj Bratislavské noviny, stavebník v období asi od decembra 2005 do marca 2006 postavil na stavbe navyše 6. a 7. podlažie, hoci podľa stavebného povolenia mala mať stavba iba 5 podlaží.

Nadstavba na historickej budove je jedným z prípadov, keď investor nepostupoval podľa úradného povolenia. Napokon však dosiahol svoje - kompetentné úrady mu zmenu projektu nadstavby zlegalizovali. Rozhodnutie stavebného úradu o dodatočnom povolení stavby nadobudlo právoplatnosť 17. mája 2010.

(ac)

HISTÓRIA: Hrdinský čin vojaka z roku 1809 zvečňuje umelecké dielo

Udalosti spojené s francúzsko-rakúskou vojnou roku 1809 sa výrazne zapísali aj do histórie Bratislavy a jej okolia. Vojna začala v apríli a už v máji Francúzi obsadili hlavné mesto Rakúskeho cisárstva Viedeň. Napoleonov pokus prekročiť Dunaj však skončil v dňoch 21. a 22. mája neúspechom v bitke pri Aspern-Esslingu, v dôsledku čoho vzrástol strategický význam Prešporka. Jeho opevnené predmostie na území dnešnej Petržalky čelilo od začiatku júna takmer poldruha mesiaca trvajúcemu obliehaniu.

Páčil sa vám článok?