MMB: Človek človeku je koncepčne neštandardnou výstavou vznešených ideí a myšlienok

28.10.2022
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) otvára koncepčne neštandardnú výstavu Človek človeku. Karel Koch a Dušan Jurkovič, ktorú pripravilo v spolupráci s Vysokou školou umeleckopriemyslovou v Prahe.

Výstava v niekoľkých tematických častiach približuje myšlienkový svet a životnú filozofiu uznávaného lekára Karla Kocha a jeho priateľa, architekta Dušana Jurkoviča. Spoločný dialóg oboch aktérov sa zhmotnil najmä v projekte známeho súkromného sanatória na bratislavských Palisádach. Výstava však odhaľuje omnoho viac.

Karla Kocha a Dušana Jurkoviča spájalo osobné priateľstvo, činorodosť, spoločenská angažovanosť, vysoko nastavené morálne zásady i účasť v protinacistickom odboji počas druhej svetovej vojny. Popri profesijnej praxi a vlastných podnikateľských aktivitách nebolo Kochovi ani Jurkovičovi nikdy ľahostajné spoločenské a politické dianie. Svoj kapitál – finančný, spoločenský, kultúrny či intelektuálny – využívali okrem vlastného profitu i na podporu znevýhodnených či prenasledovaných skupín obyvateľstva (fyzicky hendikepovaných, politicky perzekvovaných či sociálne slabších). Karel Koch sa okrem iného silne zasadzoval za lepšie podmienky pre hendikepovaných, v rámci jeho súkromného sanatória bolo napríklad poskytované aj bezplatné ošetrovanie pre pacientov vo finančnej núdzi.

Koncept výstavy Človek človeku. Karel Koch a Dušan Jurkovič pracuje najmä s atmosférou priestoru, okrem iného aj prostredníctvom digitálnej vrstvy. „Najväčšou výzvou pre múzeum je sprostredkovať návštevníkom a návštevníčkam myšlienkový svet jednotlivca a ducha doby, v ktorej žil. Na výstave Človek človeku sa to kurátorkám a kurátorovi podarilo – na základe zmyslových vnemov sprítomňujú myšlienkový a názorový svet lekára Karla Kocha, do ktorého patril aj architekt Dušan Jurkovič. Ide o projekt, v ktorom ,vystavujeme‘ idey a myšlienky – v celej ich nahote a hĺbke. Ich aktuálnosť i s odstupom desaťročí svedčí o veľkosti Kochovej osobnosti, pričom najsilnejšie vyznieva idea humanizmu a spätosti s prírodou,“ hovorí Daniel Hupko, vedúci odborného oddelenia MMB a odborný spolupracovník výstavy.

Výstava chce takisto podnietiť divákovu aktivitu a záujem nielen o verejný priestor, kladie otázky a kriticky otvára množstvo tém bez toho, aby poskytovala jednoznačné odpovede. „Jedna z výstavných sál je venovaná Kochovým myšlienkam, ktoré sa v priestore objavujú v textovej i vo zvukovej podobe a sú sprevádzané vizuálnym materiálom, ktorý sa viaže k rodine a osobe Dušana Jurkoviča. Tematické celky a obrazové krajiny otvárajú komplexné témy identity, etiky, hodnoty, kvality či originality, ktoré so životom a s tvorbou Karla Kocha a Dušana Jurkoviča veľmi úzko súvisia,“ hovorí autorka konceptu a kurátorka
výstavy Jitka Škopová.

FOTOGALÉRIA:

​Ďalšia časť výstavy je venovaná projektu súkromného Kochovho sanatória, ktoré navrhoval Dušan Jurkovič a ktorého koncept odráža vzájomný dialóg oboch aktérov. Jeho významnou súčasťou je aj priľahlá dendrologicky bohatá záhrada, ktorá poskytovala útočisko na načerpanie fyzických i psychických síl. Tento koncept odráža dominantné Kochovo presvedčenie o liečivej sile prírody a jej pozitívnom vplyve na duševné a fyzické zdravie.

Názov výstavy Človek človeku odkazuje na ústredný motív Kochovho myslenia: najvyšším poslaním človeka je ľudskosť, ktorá má byť napĺňaná v bezpodmienečne ľudskom konaní a v službe druhému človeku. Toto úslovie pripomína Goetheho slová, na ktoré sa Karel Koch vo svojich textoch opakovane odvoláva: „Sám považujem za možné, že ľudskosť konečne zvíťazí, obávam sa však, že vtedy bude zo sveta obrovský lazaret, v ktorom bude človek človeku ľudským ošetrovateľom!“ Inými slovami povedané, než si ľudstvo uvedomí zmysel tejto najvyššej hodnoty, napáchané škody môžu byť nesmierne. V ten moment bude ľudskosť jediným liekom. Toho boli Karel Koch i Dušan Jurkovič svedkami ako aktívni aktéri oboch svetových vojen a povojnového obdobia a sme toho svedkami aj dnes.
Výstava je súčasťou výskumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry, financovaného z programu na podporu aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja národnej a kultúrnej identity na roky 2016 - 2022 (NAKI II) Ministerstva kultúry Českej republiky. Popri téme Karla Kocha a Dušana Jurkoviča prezentovanej v Múzeu mesta Bratislavy projekt zahŕňa ďalšie tri výstavy: Marie Fišerová-Kvěchová v Zlíne, Binkovci a Josef Gočár v Pardubiciach, Josef Sochor a František Kysela v Kutnej Hore.

Vernisáž výstavy: 28. 10. 2022
Trvanie výstavy: 28. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Výstavná sieň, Stará radnica, Múzeum mesta Bratislavy, Hlavné námestie 1, Bratislava
Otvorené: UT – NE, 10.00 – 18.00 h

​(ivk, ac)

Páčil sa vám článok?