Záhadná smrť známeho bankára: Ako dnes vyzerá miesto, kadiaľ išiel smútočný sprievod?

17.9.2022
0

Zdroj: vtedy.tasr.sk

Páčil sa vám článok?

Rovných 130 rokov uplynie tento rok od narodenia významného finančníka a verejného činiteľa Tomáša Tvarožka, po ktorom je pomenovaná ulica v bratislavskom Starom Meste. Jeho náhla smrť je dodnes opradená tajomstvom. Na historickej foto vidíte smútočný sprievod idúci popri evanjelickom kostole v deň jeho pohrebu – pozrite sa, ako sa toto miesto zmenilo.

Fotografia v úvode nášho článku pochádza z 22. júla 1945, keď sa v Bratislave konal národný pohreb finančníka, verejného činiteľa a povereníka pre financie Tomáša Tvarožka. Narodil sa 21. decembra 1892 v Brezovej pod Bradlom v národne uvedomelej evanjelickej rodine, zomrel nečakane ako 52-ročný za nevyjasnených okolností v Bratislave. Oficiálnou verziou smrti bola mozgová mŕtvica, ale podľa inej verzie ho našli zastreleného v jeho pracovni.

Osud a záhadné úmrtie Tomáša Tvarožka sa spomína napríklad v knihe Bratislavské banky, ktorá vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT. Podrobnejší životopis tohto elitného finančníka zaznamenáva aj archív Národnej banky Slovenska.

Tomáš Tvarožek, ktorý zomrel 20. júla 1945, mal národný pohreb už dva dni po smrti. Smútočný sprievod kráčal aj po Legionárskej ulici – na foto nižšie si môžete porovnať, ako ulica vyzerala pred 77 rokmi, so záberom z dneška od OZ Bratislava a jej Premeny:   

Zdroj: vtedy.tasr.sk

Smútočný sprievod na Legionárskej ulici v júli 1945​

Zdroj: Ľubomír Deák, OZ Bratislava a jej Premeny, 2022

​Legionárska ulica dnes. V pozadí vidieť charakteristickú kupolu zrekonštruovanej Spilky – pamiatkovo chráneného objektu bývalej kvasiarne, ktorý je jediným zachovaným symbolom zbúraného pivovaru Stein. Projekt kvasiarne vypracoval v roku 1950 bratislavský Stavoprojekt, realizácia bola ukončená v roku 1953. 

O významnom finančníkovi, ktorý po vzniku Československa spolupracoval na reorganizácii slovenského peňažníctva, sa na webstránke www.archiv,nbs.sk dočítate aj tieto fakty: „V roku 1923 prevzal funkciu vedúceho úradníka vznikajúcej Mestskej sporiteľne v Bratislave a zotrval v nej až do roku 1944. Zaslúžil sa o vybudovanie siete slovenských sporiteľní. Ako finančný odborník pôsobil aj v ekonomike kultúry, od roku 1919 bol tajomníkom a členom správy Družstva Slovenského národného divadla. Po vypuknutí Slovenského národného povstania pôsobil ako člen Slovenskej národnej rady a odborný prednosta povereníctva pre financie poverený organizovaním slovenského peňažníctva. Dňa 7. februára 1945 sa stal povereníkom pre financie. Po vojne sa podieľal na riešení mnohých finančných otázok, pričom najdôležitejšou úlohou bola menová reforma.“

Zdroj: archiv, nbs.sk

Profesionalitu Tomáša Tvarožka približuje aj web Národnej banky Slovenska.

Pripomeňme tiež, že brat Tomáša Tvarožka bol významný architekt Juraj Tvarožek, priekopník funkcionalizmu u nás. Práve spolupráca s bratom Tomášom mu priniesla jeho najvýznamnejší projekt - stavbu bývalej Mestskej sporiteľne z roku 1929, dnes Slovenskej sporiteľne na Kamennom námestí, ktorá patrí medzi vrcholné diela československej funkcionalistickej tvorby.

Aj rodinná vila z roku 1921 neďaleko Bratislavského hradu, ktorú navrhol pre svojho brata Tomáša, stále stojí. Oplatí sa zastaviť pri nej, keď napríklad pôjdete z prechádzky v historickej Kochovej záhrade dole Tvarožkovou ulicou smerom k hradu. Fasádu zdobia rastlinné motívy výtvarníka Jaroslava Votrubu, českého rodáka, ktorý sa v roku 1919 natrvalo usadil v Bratislave.

Zdroj: ac

​Tvarožkova vila neďaleko Bratislavského hradu

Zdroj: ac

​Nápis pod maľbou vpravo  - Jaroslav Votruba 1924

(ac)

Páčil sa vám článok?