HISTÓRIA: Z Grasalkovičovho paláca vyrážali do okolia na koňoch - viete, kto na nich pózuje?

3.5.2021

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

Páčil sa vám článok?

Na facebookovej stránke Bratislava na starých fotografiách sa pred pár dňami objavila vzácna historická snímka pochádzajúca z roku 1898. Sú na nej zachytení členovia rodiny arcikniežaťa Friedricha a jeho manželky arcikňažnej Isabelly sediaci na koňoch, ktorí Grasalkovičov palác vlastnili, takže sa tu oprávnene mohli cítiť ako doma...

Palác grófa Antona Grasalkoviča, poradcu Márie Terézie, bol postavený po roku 1760 za mestskými hradbami a stál osamotený na voľnom priestranstve, kde bol predtým trh s drevom a drevným uhlím. Vznikol na základe projektu architekta Andreja Mayerhoffera (aj keď niektoré zdroje pokladajú za autora Franza Antona Hillebrandta) mimoriadne prepychovo, v rokokovom štýle a v dávnej minulosti sa stal populárnym centrom spoločenského života šľachty. Ale nielen tej - legenda hovorí, že práve tu - v Grasalkovičovom paláci mladý poslanec Uhorského snemu a nádejný politik Ľudovít Štúr vyznal na jednom z bálov lásku svojej vtedajšej priateľke Adele Ostrolúckej. Pravdepodobne sa tak udialo niekedy v rokoch 1847 až 1848...

A verili by ste, že v nedeľu 25. augusta 1878 v záhrade Grasalkovičovho paláca prvýkrát zažiarili elektrické lampy? Tento míľnik dodnes pripomína aj pamätná tabuľa s nápisom, ktorý už vtedy predpokladal, že svetlo sa rýchlo rozšíri za okná nielen ostatných bratislavských domov či fabrík, ale aj do ulíc a parkov v ostatných našich mestách. A presne tak sa aj stalo. V tejto súvislosti priam až paradoxne vyznieva historická fotografia z nádvoria Grasalkovičovho paláca, ktorá vznikla v roku 1898. Po Prešporku sa totiž už ani vtedy neprepravovali ľudia na koňoch, veď napríklad prvé električky sa v uliciach nášho mesta objavili tri roky predtým. Medzitým už dokonca zanikla aj konská železnica, ktorá bola v prevádzke v rokoch 1840 až 1872 a pripomína nám ju azda už len budova Konskej železnice na rohu Krížnej a Legionárskej. 

​V druhej polovici 19. storočia pôsobil na vojenskom veliteľstve v Prešporku prapravnuk Márie Terézie arciknieža Friedrich Maria Albrecht Rakúsko - Tešínsky (1856 - 1936), ktorý bol už ako dieťa určený pre vojenskú kariéru. Po svojom strýkovi arcikniežaťu Albrechtovi, ktorý nemal syna, zdedil okrem viacerých nehnuteľností na území Rakúsko- Uhorska aj palác v Prešporku. Ten v 90-tych rokoch 19. storočia opravili a zmodernizovali. Zriadili v ňom novú jedáleň, zaviedli doň svietiplyn z blízkej plynárne, vodovod z mestskej vodárne a dokonca aj telefón. V novoupravenom paláci však arciknieža s rodinou bývali len príležitostne, lebo hodnosť generalissima rakúsko-uhorskej armády si vyžadovala jeho prítomnosť vo Viedni. Ale aj pobyt v našom meste si vedeli členovia urodzenej rodiny spríjemniť a užiť. Napríklad aj výletmi či prechádzkami na koňoch, čo dokumentuje aj historická snímka. Škoda, že na nej nevidno aj kovové brány, ktoré počas rekonštrukcie paláca tiež opravili. Monogram pôvodného vlastníka Antona Grassalkovicha nahradili spojeným monogramom arcikniežaťa a jeho manželky: Friedrich a Isabella, teda zlatými písmenami F a I. Na kovových bránach ich môžete vidieť dodnes...

Pán Ján Zanovit pridal k historickej fotografii publikovanej vo FB skupine Bratislava na starých fotografiách ešte jednu súvisiacu zaujímavosť: "Práve tu sa František Ferdinand zoznámil so svojou budúcou manželkou Žofiou Chotkovou, ktorá tam bola dvornou dámou. František Ferdinand tam bol pečený varený a arcivojvodkyňa Isabella si myslela, že tam chodí za niektorou z jej dcér. Keď zistila pravdu, bola na mŕtvicu a grófku Chotkovú  z paláca okamžite vyhodila." 

(ars)

 

Páčil sa vám článok?