Elegantná ulica, ktorá ohlásila novú éru Prešporka: Takto ju zažil známy historik pred 120 rokmi

7.2.2021

Zdroj: Vydavateľstvo Marenčin PT

Páčil sa vám článok?

Nielen človek, aj mesto žije svoj život... Mesto je v nás, so zrúcanými budovami sa rúca čosi aj v nás a odchádza... Tieto slová publicistu Juraja Špitzera uvádzajú knižku historika Tivadara Ortvaya (1843 – 1916) Ulice a námestia Bratislavy. Vybrali sme z nej kapitolu o ulici Palisády v Starom Meste, ako ju autor zažil pred takmer 120 rokmi. Zistíte, že nie všetko z tých čias odišlo.

Ešte aj v 15. a 16. storočí bola ulica Palisády za hranicami predmestia. Meno dostala podľa drevených kolov – palisád v obrannom vale, ktorý chránil mestské hradby.

Dnes je to elegantná ulica s veľkomestskou zástavbou, ktorá sa oblúkovito vinie od Hodžovho námestia popri Pálffyho kasárňach až po Zámockú ulicu. Z juhu do nej ústi Zochova a Kozia ulica, zo severu cesta zvaná Wölferl (dnešná Partizánska), Bradlianska (Kecske utca), Šulekova (Jeszenák János utca), Kuzmányho (Neustiftweg, Ujtelep), Ulica Mateja Bela (Arany János utca) a Sládkovičova ulica (Vörösmarty utca).

Jednou z významných verejných budov je Evanjelická nemocnica. Tejto ustanovizni zanechal Samuel Andrej Royko základinu vo svojom testamente z 21. júla 1840. K nemocnici je pričlenený ústav diakonís: býva v ňom dvadsať zdravotných sestier, ktoré za mierny poplatok ošetrujú chorých v meste aj na vidieku. Nemocnica poskytuje bezplatnú liečbu dvadsiatim pacientom. Na osvetlenie prispieva mesto Prešporok sumou 42 korún ročne.

Zdroj: Vydavateľstvo Marenčin PT

Budovu Evanjelického lýcea postavili na Palisádach v roku 1896.

Ďalej sa na ulici nachádza prestížna vyššia obchodná škola, umiestnená v elegantnom paláci. Vznikla v roku 1885 pod vedením prešporských mešťanov a Obchodnej a priemyselnej komory s prispením a výdatnou pomocou mesta, Prvej prešporskej sporiteľne i štátu. Škola má významnú zbierku tovarov a plodín a bohatú odbornú knižnicu, Počet poslucháčov je vyše dvesto a prichádzajú zo všetkých kútov krajiny. Každý rok podnikajú dlhšie študijné cesty doma i v zahraničí. Po ukončení štúdia získavajú absolventi zamestnanie v popredných peňažných, obchodných, poisťovacích, priemyselných či dopravných firmách alebo kanceláriách veľkostatkov či poľnohospodárskych podnikov. Na čele školy stojí Ján Jonáš, vynikajúci odborník a spisovateľ, ktorý má na založení školy značný morálny aj intelektuálny podiel.

Zdroj: Vydavateľstvo Marenčin PT

​Stará mýtnica. Nachádzala sa pri vyústení Kozej ulice do Palisád, bývala súčasťou Kozej brány.

Na úseku, ktorý pretína Kozia ulica, oproti colnici pri Kozej bráne, sa nachádza policajná stanica, vybavená obväzovým materiálom a slúžiaca aj ako stanica prvej pomoci. Z Palisád sa vchádza do evanjelického cintorína pri Kozej bráne. Terasovito stúpajúci cintorín ohraničený Palisádami, Bradlianskou, Šulekovou a Zrínskeho ulicou otvorili v roku 1783 a je jedným z najkrajších prešporských cintorínov s mnohými honosnými hrobkami. Má priestrannú kaplnku aj márnicu. Preslávilo ho množstvo nádherných ruží, ktoré tu v lete rozkvitajú. V posvätnej pôde spočíva veľa zaslúžilých osobností, vlastencov a učencov.

Zdroj: Vydavateľstvo Marenčin PT

​Pohľad z Palisád smerom k Hodžovmu námestiu okolo roku 1910.

Ulica Palisády je dnes názorným dôkazom pokroku, aký dosahuje mesto Prešporok. Nielen prepychové nájomné domy a utešené vily spoločenskej smotánky, ale aj verejné budovy hlásajú, že v dejinách Prešporka nastala nová éra, ktorú reprezentuje táto ulica. Namiesto radu drevených palisád rad palácov! 

(bn)

Spracované podľa knihy Tivadara Ortvaya Ulice a námestia Bratislavy (Ferdinandovo mesto), Vydavateľstvo Marenčin PT (so súhlasom vydavateľstva)

Zdroj: Vydavateľstvo Marenčin PT

Páčil sa vám článok?