Zaskočení Staromešťania: Parkovisko im zabral súkromník, chce vyberať poplatky

1.12.2019
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Celomestská parkovacia politika má odštartovať až v roku 2021, viaceré samosprávy však už teraz zavádzajú vlastné pravidlá, ktoré zvýhodňujú rezidentov. Bitka o parkovacie miesta nás pritom môže ešte poriadne prekvapiť. Príkladom je Bratislavčan, ktorý v lukratívnej lokalite Starého Mesta ponúka na prenájom 37 parkovacích boxov po 50 eur mesačne.

Len nedávno zaskočila obyvateľov Bartókovej ulice neďaleko Červeného kríža dopravná značka s informáciou, že „37 boxov je rezervovaných pre vozidlá s povolením Ing. Peter Orenič“. Týka sa totiž parkovacej plochy, ktorú celé roky využívali bez akýchkoľvek obmedzení úpl­ne zadarmo.

Oznam za stieračom

„Nič sme netušili, len sme si zrazu našli za stieračmi áut oznam, že bude prebiehať úprava danej strany parkoviska a následne v nových boxoch budú môcť parkovať len autá s povolením vlastníka,“ vysvetlil nám Michal, ktorý tiež býva na Bartókovej ulici. „Príde mi čudné, že si máme tieto informácie zisťovať cez nejaký oznam, ktorý sa ani nemusí ku každému dostať. Na vchodových dverách bytoviek nebol,“ dodal náš čitateľ s tým, že vôbec netuší, ako sa donedávna verejná parkovacia plocha zmenila na súkromnú.

Kedy a za akých okolností prišiel spomínaný Ing. Peter Orenič k časti parkoviska na Bartókovej ulici? Obyvatelia, ktorí sa o to zaujímali, dostali takéto vysvetlenie, podpísané JUDr. Andrejom Oreničom:
„Parkovisko nebolo vo vlastníctve mesta už približne 20 rokov a už 20 rokov sa z toho pozemku platí daň z nehnuteľnosti bez možnosti túto nehnuteľnosť užívať. Pán Ing. Peter Orenič parkovisko nadobudol v súlade so zákonom a ako jeho majiteľ má právo z neho poberať úžitok.“

Jeho vyjadrenie navodzuje dojem, akoby bol Ing. Peter Orenič vlastníkom danej parcely na Bartókovej ulici približne dvadsať rokov. V skutočnosti to tak nie je.

Pre Bratislavské noviny sa JUDr. Andrej Orenič vyjadril presnejšie. „Kúpna zmluva, ktorou sa spomínaná ne­hnuteľnosť predávala, bola uzavretá medzi BSS, spol. s r. o. a Hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2001. V decembri 2015 bola parkovacia plocha ponúknutá Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na odkúpenie a po neprejavení záujmu využiť predkupné právo následne predaná pánovi Ing. Petrovi Oreničovi,“ uviedol.

Zdroj: Marián Dekan

Z výpisu listu vlastníctva vyplýva, že parcelu nadobudol na základe kúpnej zmluvy uzavretej 18. septembra 2017, pričom v časti C Ťarchy sa uvádza právo predkúpy v prospech Hlavného mesta SR Bratislavy. Na našu otázku, kto konkrétne predal Ing. Petrovi Oreničovi parkovaciu plochu, JUDr. Andrej Orenič spresnil, že vlastníkom parcely bola v tom čase spoločnosť LEMA, s. r. o..

Kto si bude chcieť od Ing, Petra Oreniča prenajať parkovacie miesto, zaplatí 50 eur mesačne (cena je rovnaká pre rezidenta aj nerezidenta) a zmluvu bude môcť uzavrieť na jeden rok s možnosťou opätovného predĺženia. „Na každé očíslované miesto bude osadená parkovacia zábrana v súlade s rozhodnutím Operatívnej komisie Hlavného mesta,“ vysvetlil JUDr. Andrej Orenič, ktorý komunikuje s obyvateľmi tejto lokality.

Zdroj: Marián Dekan

Magistrát predaj preverí

Na okolnosti predaja lukratívnej parcely na Bartókovej ulici sme sa pýtali najskôr v MČ Staré Mesto - hovorca Matej Števove uviedol, že mestská časť ju nemá vo svojom vlastníctve. Prekvapujúcu informáciu sme však získali na magistráte.

„Zmluva bola podpísaná  zo strany  BSS 8. januára. 2001 a hlavným mestom 7. februára 2001. Prevod schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 7. decembra 2000 uznesením č. 447/2000. V článku 6 je uvedené: V prípade predaja alebo iného scudzenia voči tretím osobám zo strany kupujúceho má predávajúci predkupné právo za kúpnu cenu podľa čl. 2 od. 1. ktorá môže byť zvýšená iba o preukázateľné náklady, vynaložené na zhodnotenie objektu. Toto právo sa vyznačí v katastri nehnuteľností v časti C listu vlastníctva a pôsobí aj voči právnym nástupcom kupujúceho. Toto právo sa dojednáva do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia,“ uviedol hovorca Peter Bubla.

Zároveň zdôraznil: „Mesto pozemky nepredávalo Ing. Petrovi Oreničovi a taktiež nám nie je známe, že by pri prevode nehnuteľnosti dostalo mesto ponuku na uplatnenie predkupného práva. Danú záležitosť podrobnejšie preskúmame a preveríme možné kroky, ktoré by smerovali k ochrane práv mesta.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.