Bratislava poskytne organizácii Depaul Slovensko dotáciu 70.000 eur

23.6.2022
Nocľaháreň opravili za 1,8 milióna eur - noclaharen_depaul
Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto Bratislava poskytne neziskovej organizácii Depaul Slovensko dotáciu vo výške 70.000 eur. Finančnú pomoc odsúhlasilo vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo. Žiadosť neziskovej organizácie o dotáciu súvisí s plánovanou rekonštrukciou nízkoprahovej Nocľahárne sv. Vincenta de Paul a zabezpečenia jej prevádzky počas samotných prác.

"Nocľaháreň má nízkoprahový charakter a je jedinou nocľahárňou na území Bratislavy, ktorá ponúka nocľah a sociálne služby aj ľuďom pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Pre svojich klientov zabezpečuje základné existenčné potreby a ponúka tiež základné zdravotné ošetrenie a sociálne poradenstvo," pripomína sekcia sociálnych vecí bratislavského magistrátu.

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul pozostáva z dvoch častí, zo starej časti s kapacitou 100 ľudí a novej, už obnovnej, s rovnakou kapacitou. Cieľom neziskovej organizácie je rekonštrukcia pôvodnej časti nocľahárne, aby sa skvalitnili poskytované služby i zlepšili podmienky pre ľudí bez domova. Namiesto veľkej haly by mali byť vybudované menšie izby s kapacitou okolo desať postelí. Okrem toho by mali pribudnúť aj hygienické zariadenia, komunitná miestnosť, ambulancia a izolačná miestnosť ako zázemie pre sociálnu prácu.

Prvú časť dotácie tvoria výdavky spojené s prevádzkou nocľahárne, ako sú elektrina, voda, plyn či odpad. Druhú časť tvoria mzdové výdavky kľúčových zamestnancov nevyhnutných pre úspešnú implementáciu aktivít prebiehajúcich v nocľahárni.

​(tasr)

Páčil sa vám článok?