Podunajské Biskupice potrebujú reštart i nový vietor, hovorí novozvolený starosta Roman Lamoš

20.11.2022

Zdroj: Team Bratislava

Páčil sa vám článok?

Bratislavská mestská časť Podunajské Biskupice potrebuje podľa novozvoleného starostu Romana Lamoša reštart i nový vietor. Medzi jeho priority na najbližšie štyri roky patrí väčšia transparentnosť, budovanie verejného priestoru či financie z externých zdrojov. Zmeniť by sa mal podľa neho aj prístup miestneho úradu v informovanosti občanov.

"Chcel by som, aby sme si po štyroch rokoch povedali, že Podunajské Biskupice sa posunuli viac smerom k modernej mestskej časti, ktorá funguje pre občanov. Kde má úrad nastavené procesy, kde mestská časť spolupracuje s magistrátom a krajom k prospechu svojich obyvateľov," skonštatoval Lamoš.

Priority v rámci rozvoja mestskej časti v nasledujúcom volebnom období vychádzajú z jeho volebného programu. Okrem väčšej transparentnosti či získavania externých finančných zdrojov pre samosprávu sa chce zamerať aj na prístup k informáciám z miestneho úradu, ktorý občania dlhodobo kritizujú. Komunikácia úradu by mala byť preto aktívnejšia, zaviesť chce napríklad princíp "otvorených dverí na úrade".

Dlhodobým problémom sú podľa neho aj verejné priestory, v tejto oblasti vidí veľký investičný dlh. Pri čerpaní financií z externých zdrojov hovorí o "štyroch rokoch strateného času." "Ako poslanec mestského zastupiteľstva som videl, aké možnosti má mestská časť a zároveň som videl, že tieto možnosti nevyužíva na 100 percent," poznamenal Lamoš.

Pri reflektovaní na výzvy, ktoré samosprávu čakajú, aj v súvislosti s viacerými krízami, vidí výhodu v zložení zastupiteľstva pre nadchádzajúce volebné obdobie. Z 15-členného poslaneckého zboru bude 12 budúcich poslancov z rovnakej koalície, ktorá vo voľbách podporovala aj jeho na post starostu. "Tým pádom vieme reflektovať na krízové situácie promptne," podotkol Lamoš. Úzka spolupráca bude potrebná aj s hlavným mestom, očakáva tiež vzájomnú spoluprácu a koordináciu aj medzi jednotlivými bratislavskými samosprávami.
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, na ktorom zloží sľub novozvolený starosta i poslanci, je naplánované na 28. novembra.

​(tasr)

Páčil sa vám článok?