HISTÓRIA PETRŽALKY: Po požiari vládli v obci Engerau strach, zmätok a zúfalstvo

13.9.2022
0

Zdroj: Ján Čomaj – Petržalka – Engerau – Ligetfalu, Marenčin PT

Páčil sa vám článok?

Ako sa dozvedáme z novín Preßburger Zeitung z 23. septembra 1862, predchádzajúci deň vypukol v obci Engerau ničivý požiar. Podľa prvotných informácií od očitých svedkov zachvátil polovicu obce.

Avšak, ako sa neskôr ukázalo, v skutočnosti nemal až taký veľký rozsah. Najsilnejšie zúril medzi jednou a druhou hodinou popoludní v juhozápadnej časti obce. Spálil okolo 30 domov so stajňami i stodolami a bol taký intenzívny, že na niektorých miestach ich spaľoval až do základov. Dokonca ohrozil aj pivnice, v ktorých obyvatelia uskladňovali svoje zásoby a majetok. Nájdené boli zuhoľnatené ošípané, husi, kačice a iná hydina. Napriek obetavej snahe c. k. ženijného zboru, ako aj mnohých obyvateľov Prešporka, najmä z radov vinohradníkov, sa oheň podarilo dostať pod kontrolu až o štvrtej hodine popoludní osudného dňa. Dovtedy tomu bránil silný vietor, ktorý ho rozširoval na vzdialené miesta. Aj deň po požiari vládli v obci Engerau strach, zmätok a zúfalstvo, príčinu vzniku požiaru a výšku škôd, ktoré napáchal, tak nebolo možné určiť. Podľa správy v dobových novinách mali byť tiež dve osoby nezvestné.

K obyvateľom obce Engerau postihnutým požiarom sa zdvihla veľká vlna solidarity. Noviny Preßburger Zeitung osobitne vyzdvihli konanie nemenovanej dámy, ktorá prišla na voze naplnenom chlebom, múkou, ako aj rozličnými potravinami a rozdala ich tým, ktorí to najviac potrebovali. Hneď nasledujúci deň po požiari sa v mestskom divadle konalo dobročinné predstavenie v prospech tých, ktorí utrpeli škody. Dňa 25. septembra priniesli rovnaké noviny informáciu, že úrad mestského kapitána v Prešporku vyhlásil finančnú zbierku a vyzval verejnosť v meste, aby sa podľa svojich možností do nej zapojila. V nasledujúcich číslach noviny postupne zverejňovali mená darcov a sumy, ktoré darovali.

Pozornosť sa v týchto dňoch upriamovala aj na obec Kaltenbrunn, dnešnú Dúbravku, kde zhodou okolností tiež vypukol požiar, ktorý ušetril iba málo budov. Vzhľadom na zúfalú situáciu, v ktorej sa ocitla väčšina obyvateľov tejto obce, bola v novinách Preßburger Zeitung z 27. septembra uverejnená výzva, aby obyvatelia Prešporka aj pre nich poskytovali dobrovoľné finančné príspevky. Ako sa uvádza v novinách zo 7. októbra, viacero miestnych dám sa rozhodlo zorganizovať na nedeľu 12. októbra benefičný koncert vo veľkej sále Župného domu, ktorého výťažok bol určený na zmiernenie ťažkej situácie obyvateľov oboch obcí. Z programu koncertu vyplýva, že na ňom mali vystúpiť aj prešporský mužský zbor Liedertafel, dvorná operná speváčka a čestná členka tunajšieho Cirkevného hudobného spolku Karoline Prucknerová a prešporský skladateľ Stephan von Szeleczky. V novinách vydaných mesiac po požiari sa uvádza, že poškodené domy v obci Engerau už boli zastrešené. Koncom októbra bola ukončená verejná finančná zbierka. Pre obec Engerau sa vyzbieralo 389 zlatých a 81 grajciarov, pre obec Kaltenbrunn 257 zlatých a 22 grajciarov. Pokiaľ ide o benefičný koncert, z novín z 9. decembra sa dozvedáme, že výťažok z neho predstavoval 265 zlatých, z čoho 1/3 bola poskytnutá obyvateľom obce Engerau.

Za zmienku stojí prípad 70-ročnej vdovy Göschlovej z obce Engerau, ktorú spolu s jej piatimi duševne chorými deťmi priviedol požiar na mizinu. Dňa 10. decembra 1862 bol v novinách Preßburger Zeitung uverejnený jej list, v ktorom vyjadrila poďakovanie miestnemu zámočníckemu majstrovi Michaelovi Estermannovi a krajčírskemu majstrovi Ferdinandovi Bilofskému, ktorí pre ňu zrealizovali finančnú zbierku v kaviarni Friedricha Löwa. V rámci nej sa vyzbieralo 30 zlatých a 10 grajciarov, ku ktorým sumou 42 zlatých prispel aj mestský fyzikus Gottfried Mayr.

Mgr. Matej Čapo, PhD.

Zdroj: Marenčin PT

Fotografia je z knihy
Ján Čomaj – Petržalka – Engerau – Ligetfalu.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT.

Páčil sa vám článok?