Ďalšia terasa ohrozuje životy a majetok Petržalčanov, preukázala to obhliadka jej technického stavu

5.5.2022
rovniankova terasa

Zdroj: Facebook/Petržalka

Páčil sa vám článok?

V bratislavskej Petržalke vykazuje výrazné statické narušenie ďalšia pochôdzna terasa, tentoraz na Rovniankovej ulici 11. Preukázala to obhliadka jej technického stavu z konca apríla, ktorú vykonal miestny úrad na základe viacerých podnetov občanov. Mestská časť už vyzvala Bytové družstvo Petržalka i vlastníkov bytových i nebytových priestorov, vrátane garáží, na nápravu do konca mája.

"Terasa nie je vo vlastníctve ani správe mestskej časti. Keďže sa však nachádza v jej katastri, vykonal stavebný úrad obhliadku, pri ktorej zistil, že časť terasy  vykazuje závažné statické narušenie a hrozí pád posunutého betónového zábradlia, ktoré sa okrem iného nachádza nad vstupom do bytového domu," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Keďže zábradlie terasy ohrozuje podľa výsledkov obhliadky majetok i životy miestnych obyvateľov či okoloidúcich, adresoval úrad výzvu na vykonanie neodkladných zabezpečovacích opatrení. Urobiť tak majú najneskôr do 31. mája. Samospráva verí, že výzvu budú akceptovať. Odvoláva sa na stavebný zákon, podľa ktorého môže úrad v prípade nesplnenia uloženej povinnosti obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného. Následne nariadi vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu.

V Petržalke sa už jedno betónové zábradlie pochôdznej terasy zrútilo. V apríli sa tak stalo na Holíčskej ulici, zábradlie bolo dlhodobo v havarijnom stave. Aj v tomto prípade vyzvala mestská časť vlastníka na nápravu po štátnom stavebnom dozore, k čomu však nedošlo a zábradlie sa zrútilo ešte pred vypršaním termínu určeným mestskou časťou. Tá totiž ani v tomto prípade nie je vlastníkom ani správcom. Bytové družstvo Petržalka sa v tomto prípade vlastníkom necíti. Prípad začala riešiť polícia.

Terasy sú podľa samosprávy dlhodobo "tŕňom v oku" obyvateľov, problémom sú najmä nevyrovnané majetkovo-právne vzťahy. Niektoré časti terás sú vo vlastníctve mesta, ďalšie vlastnia bytové družstvá či súkromní vlastníci, niektoré vlastníkov nemajú. Došlo k tomu najmä preto, že pri odpredaji bytov, komerčných nebytových priestorov alebo garáží sa nemyslelo na naviazanie vlastníckeho práva spoločných priestorov na nových majiteľov.

V máji minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá samosprávam umožňuje udržiavať a investovať verejné peniaze aj do majetku, avšak len do takého, ktorý oficiálne nikomu nepatrí. Ide najmä o prípady havarijných stavov. Samospráva zároveň priznáva, že niekedy si naliehavé situácie vyžadujú jej účasť aj v prípadoch, keď terasa nie je v jej správe.

(TASR)

Páčil sa vám článok?