Petržalčania hlasujú o umiestnení parkovacieho domu, v hre je niekoľko možností

11.10.2021

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Zámer postaviť garážový dom neďaleko električkovej trate v bratislavskej Petržalke je nekonečným príbehom. Jeho začiatok je z roku 2014 a hoci investor má v rukách súhlasné záväzné stanovisko mesta aj územné rozhodnutie, stavebné povolenie zatiaľ nedostal. Najnovšie mestská časť oslovila Petržalčanov, aby hlasovali, či chcú parkovací dom na danom mieste alebo o desiatky metrov ďalej – a či ho vôbec chcú.

Na bránach bytoviek v okolí Vavilovovej ulice pribudol v týchto dňoch oznam mestskej časti s otázkou: Ste spokojní s parkovaním vo vašej lokalite?  Ľudí vyzýva, aby sa zapojili do verejného hlasovania o stavbe nového parkovacieho domu, pričom ponúka niekoľko alternatív.

V prípade projektu z roku 2014, spomenutom vyššie, ide o komerčný štvorpodlažný garážový dom, ktorý by mal vyrásť na dnešnom parkovisku na Vavilovovej ulici. Viacerí ľudia z okolia tento zámer podporili v minulosti aj v petícii, no teraz sa ozvali ďalší, ktorí sú proti a tiež podpisovali petíciu. Petržalská samospráva preto zapája do rozhodovania dotknutých obyvateľov formou hlasovania.

Nový komerčný garážový dom môže byť umiestnený na Vavilovovej ulici, ale aj na neďalekej Jungmannovej ulici, pričom tretia možnosť je, že sa v tejto mimoriadne vyťaženej lokalite nepostaví žiaden garážový dom, hoci by mohol priniesť desiatky nových parkovacích miest bez toho, aby im musela ustúpiť okolitá zeleň, chodníky či iný verejný priestor.

Zdroj: BN

​V hre sú dve alternatívy, kde by mohol vyrásť parkovací dom. Tou treťou je, že sa vôbec nepostaví.

Plusy a mínusy jednotlivých alternatív podrobnejšie vysvetľuje mestská časť na svojom webe, spomenieme aspoň stručne, o čom majú ľudia hlasovať (samospráva raz hovorí o garážovom dome, inokedy o parkovacom dome).

Možnosť 1: Výstavba 4-poschodového parkovacieho domu zo strany Vavilovovej ulice s kapacitou 230 parkovacích miest. Strecha domu bude zarovno s oknami na  3. poschodí. V lokalite pribudne 163 nových parkovacích miest - súčasný počet 67 verejných parkovacích miest sa však zníži na 22.

Možnosť 2: Výstavba 3- alebo 4-poschodového parkovacieho domu, maximálne do okien bytov 1. poschodia zo strany Jungmannovej ulice. Ponúkne 300 alebo 400 parkovacích miest vrátane cca 105 verejných parkovacích miest na prízemí - aktuálny počet verejných parkovacích miest sa nezmení. V lokalite tak pribudne 200, resp. 300 nových miest na parkovanie.

Možnosť 3: Som spokojný s aktuálnou situáciou parkovacích miest a nechcem nič meniť.

Dotknutí obyvatelia z Vavilovovej a Jungmannovej ulice, ako aj z Vlasteneckého námestia môžu podľa zverejneného oznamu vyjadriť svoj názor od 9. do 30. októbra vrátane. „Unikátne identifikátory potrebné k hlasovaniu dostanú najneskôr do 15. októbra 2021 poštou,“ informuje petržalská samospráva.

Zdroj: varms.sk

​Plánovaný garážový dom na Vavilovovej ulici

Garážový dom Vavilovova: Takto išiel čas

(Zdroj: petrzalka.sk/vavilovova)

November 2014: Firma V-arms ako investor požiadala hlavné mesto Bratislava o kúpu pozemku 4479 v Petržalke

Máj 2015: Investor požiadal MČ Petržalka o stanovisko k investičnému zámeru GD Vavilovova

November 2015: MČ vydala kladné stanovisko k investičnému zámeru GD Vavilovova

September 2016: Investor požiadal hlavné mesto o záväzné stanovisko k investičnému zámeru

Február 2017: Hlavné mesto vydalo súhlasné stanovisko k investičnému zámeru

Marec 2017: Hlavné mesto požiadalo MČ o stanovisko k zriadeniu vecného bremena práva stavby

Máj 2017: Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi investorom a hlavným mestom

September 2017: Uznesenie 945/2017 a schválenie zriadenia vecného bremena stavby GD Vavilovova

Február 2018: Vydanie územného rozhodnutia

September 2018: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – stavba garážového domu doteraz nie je povolená

November 2018: Splnomocnenie investora na zastupovanie v stavebnom konaní (stavebná úprava chodníka na prejazdný), splnomocnenie bolo odvolané, stavebné povolenie na nový príjazd k materskej škole a domu sociálnych služieb nevydané

Február 2021: Uznesenie zastupiteľstva hlavného mesta 753/2021, ktorým sa schvaľuje zbúranie parkoviska na Vavilovovej ulici, odstránenie  existujúceho parkoviska nie je povolené
August 2021: Stretnutie zástupcov hlavného mesta, MČ a investora ohľadom prerokovania petície proti výstavbe

September 2021: Hľadanie náhradného riešenia výstavby garážového domu zapojením dotknutej verejnosti prostredníctvom verejného hlasovania

(ac)

Páčil sa vám článok?