Viete, čo je to artefiletika? Deti sa na ňu tešia

25.5.2019
Inkluzívne vzdelávanie - hodina artefiletiky

Zdroj: Archív M. S.

Páčil sa vám článok?

Projekt podpory inkluzívneho vzdelávania, ktorý v tomto školskom roku rozbehli na ZŠ Turnianska, môže znamenať revolúciu na školách. Má potenciál meniť deti, aby z nich raz vyrástli dospelí, pre ktorých budú odlišnosti prirodzené, dokonca obohacujúce.

Prenesme sa na chvíľu do súčasnej bežnej základnej školy. Na prvom stupni bol nejeden rodič svedkom, ako aj jeho bežné dieťa chcelo písať písomky u psychologičky, aby malo lepšiu známku. Alebo sa integrácie dožadovali rodičia žiaka, ktorý to vôbec nepotreboval. Naopak, zdravotne znevýhodnené dieťa vídate dodnes v škole zriedka, zo žiadostí o pridelenie asistenta učiteľa pre deti so zdravotným postihnutím totiž uspeje len tretina. „Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku neexistuje, len živelná integrácia,“ vyjadril sa Viktor Križo, spoluzakladateľ Inklukoalície.

Zdroj: Archív M. S.

Inkluzívne vzdelávanie - hodina artefilatiky

​Problémy má dnes aj bežný školský kolektív. „Deti len sedia a píšu kvantá písomiek.... Na hudobnej sa u nás už nespieva, na technike nechodí do dielne, pretože učiteľ si s pubertiakmi nevie rady a jediné východisko vidí v písomke... Príbehy z druhého stupňa sa zle počúvajú. Cez vyučovanie sa interakcie medzi deťmi nevytvárajú. Nemajú ako. Dôraz sa kladie na individuálny výkon a zvládnutie učiva, nie na schopnosť spolupráce či kreatívne myslenie. A tak si deti tvoria sociálne interakcie samy cez prestávky a po škole, a to nie vždy ideálne. Zvyčajne sa tak dobre darí tým silnejším, priebojnejším, tí ostatní nemajú šancu ukázať svoje kvality. Práve to chce zmeniť inkluzívne vzdelávanie. Umiestniť znevýhodnené dieťa do triedy, dať mu asistenta a vypracovať mu individuálny program – to nestačí. Potrebuje sa stať súčasťou kolektívu, preto treba pracovať so všetkými deťmi, scitlivovať ich pre potreby druhých a ukázať im prostredníctvom spoločných aktivít, aké pozitíva sa dokážu ukrývať aj v ľuďoch, ktorí nemajú silnú samoprezentáciu.

Zdroj: Archív M. S.

Inkluzívne vzdelávanie - hodina artefilatiky

Zdroj: Archív S. M.

​„Nadácia pre deti Slovenska získala z Plesu v Opere dotáciu na komplexný projekt Škola inkluzionistov, do ktorého sa v pilotnom ročníku zapojilo dvadsať slovenských škôl. Sme jednou z nich,“ hovorí školská špeciálna pedagogička Stanislava Machajdíková. ZŠ Turnianska je veľká petržalská škola. Má vyše 600 žiakov, na budúci rok otvárajú sedem prvých tried! Inkluzívny tím školy tvoria dve špeciálne pedagogičky, školský psychológ, sociálny pedagóg, obaja len na čiastočné úväzky, a piati asistenti znevýhodnených detí (bohužiaľ, len na dva úväzky). Je jasné, že bez nadšenia, viery v zmysel projektu a tiež spolupráce s podobne nasmerovanými školami by to nedali. Zatiaľ totiž suplujú to, čo by mal systémovo riešiť štát.

​Úlohou inkluzívneho tímu školy je poskytovať poradenstvo a podporný servis učiteľom, rodičom a žiakom pretože ani žiakov so znevýhodnením už nechcú vyčleňovať z tried. Dotácia pre školu je skôr symbolická, dvetisíc eur, ktoré sú určené najmä na vzdelávanie pedagógov. Aby dokázali robiť také aktivity, pri ktorých dokážu spolupracovať všetky deti bez rozdielu.

A tak rozbehli v triedach ranné komunitné kruhy, kde sa pred vyučovaním deti zhovárajú, čo prežívajú, ako sa cítia, čo zažili, ale riešia aj kritické situácie v triede, učia sa komunikovať bez osočovania a počúvať a rešpektovať jeden druhého. Na niektorých hodinách výtvarnej výchovy začali aplikovať artefiletiku. Pomocou zážitkových výtvarných techník sa žiaci učia spolupracovať v skupinách.

A čosi malé sa v škole začína meniť. „Teším sa na hodinu s vami, teším sa na artefiletiku,“ hovoria deti učiteľke, ktorá plánuje zaviesť artefiletiku aj na svoje hodiny etiky. „Funguje to,“ hovorí Stanislave Machajdíkovej kolegyňa, „oni si tvorbu užívali, otvorili sa, hovorili sme o veciach, ktoré prežívajú.“
Inkluzívny projekt tak vytvára základ pre iný prístup učiteľa, na ktorom možno ďalej stavať.

Ako vyzerá ideálna inklúzia vám dnes nepovie asi nikto. Ľuďom, ktorí veria projektu, je však jasné, že len odstrániť bariéry v priestoroch školy nestačí. Aj bez nich môže zostať integrované dieťa hlboko izolované. Inklúzia by mu mala dať pocit, že je súčasťou kolektívu a dokáže byť prínosom. Bežné deti zas vďaka nej pochopia, že spoločnosť je rôznorodá a raz, keď vyrastú, nebudú reagovať agresívne, keď budú počuť iný názor a nevydesí ich pohľad na odlišnosť. A to nie je málo.

(in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.