Čo vznikne z nevyužívanej budovy v petržalskom Ovsišti?

11.5.2019
Nevyužívaný objekt na Medveďovej

Zdroj: in

Páčil sa vám článok?

V Ovsišti na Medveďovej ulici stojí objekt, ktorý už roky vyzerá ako nevyužívaný. Tamojší seniori, ktorí trávia slnečné dni na blízkych lavičkách, by v ňom radi videli denný stacionár alebo knižnicu, rodičia priestor pre mladých. Zisťovali sme, či je to reálne.

Za socializmu bola v budove predajňa potravín, ako dnešní dospelí tam kedysi chodievali aj na krúžky. Facebooková stránka Ovsište sa nedávno pýtala Petržalčanov, čo by povedali na to, premeniť budovu na multigeneračné komunitné centrum. „Stretávali by sa tam mamičky s deťmi, naši starí rodičia, seniori, mládežníci a organizovali by sa tam podujatia pre Ovsišťanov a Petržalčanov,“ navrhli. Odozva bola veľmi pozitívna. „Priestory by sa mohli prenajímať aj na rodinné akcie.... Mohli by sa tam organizovať aj burzy detských vecí, výstavy, stretnutia ... Nemáme priestor, kde by mohli mladí ľudia vo voľnom čase rozvíjať zmysluplné tvorivé aktivity...,“ reagovali diskutéri.

Budova sa nachádza na pozemku hlavného mesta. „Avšak samotný objekt je vo vlastníctve SR, v správe Ministerstva vnútra SR. V súčasnosti nie je žiadny zmluvný vzťah medzi pozemkom a budovou. Hlavné mesto nemá vedomosť o budúcom využití tejto budovy,“ informoval nás hovorca magistrátu Peter Bubla.

Petržalka prichádza s novými pravidlami na prijímanie detí do škôlok

Bratislavská Petržalka prichádza s novými kritériami prijímania detí do materských škôl (MŠ) v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre budúci školský rok 2019/2020 by mali byť prednostne prijímané petržalské deti a tie, ktoré dovŕšili tretí rok veku. Rozhodovať by mala tiež spádovosť materskej školy. Ide však o odporúčané kritériá, keďže zákonnú kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí majú výhradne riaditeľky škôlok.

​„Ministerstvo vnútra v súčasnosti zvažuje možnosti využitia tejto budovy na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním. V prípade, že sa rozhodne o prebytočnosti tohto nehnuteľného majetku štátu, budeme postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu,“ napísali nám z tlačového odboru ministerstva.
Zákon, ktorý spomínajú, hovorí, že „správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu“.

Fakt je, že budova už roky funguje nanajvýš ako sklad. Zákon myslí aj na to. „Majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu...“
Takisto to platí v prípade, ak majetok štátu neslúži správcovi len prechodne. Aj s dočasne prebytočným majetkom by mal naložiť bez zbytočného odkladu.

Mesto aj mestská časť by mali pozorne sledovať, kedy a ako ministerstvo vnútra tento objekt využije. Je totiž v ich moci podať návrh na odňatie správy majetku štátu správcovi, ak sa preukáže, že iný účel využívania je vo verejnom záujme. Petržalský poslanec Miroslav Dragun už smerom k „multigeneračnému centru“ podnikol prvé kroky. Prvotnú ideu predstavil nedávno na komisii investičných činností miestneho úradu. O komplexnom projekte plánuje rozbehnúť diskusiu, iniciovať rokovania na ministerstve vnútra a verí, že sa s ním stotožnia aj poslanci miestneho zastupiteľstva.
(in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.