V Karlovej Vsi je otvorená sociálna výdajňa. Patríte k oprávneným žiadateľom?

13.3.2023

Zdroj: FB Nová Tržnica

Páčil sa vám článok?

Pokiaľ patríte do niektorej z nižšie uvedených skupín oprávnených žiadateľov (alebo niekoho takého poznáte) a privítali by ste pomoc vo forme potravín či drogérie zo sociálnej výdajne, prihláste sa na telefónnom čísle 0940 637 101. Okrem pečiva má sociálna výdajňa k dispozícii už aj pohánku, cukor, ovocie, zeleninu, sladkosti i drogériu.

Karloveská sociálna výdajňa sídli v budove denného centra na Lackovej a otvorená je v utorok a štvrtok 10-12 a piatok 9-11 h.

Kto sú oprávnení žiadatelia:

  • Osamelí poberatelia nízkeho starobného, predčasného starobného, alebo invalidného dôchodku.
  • Obyvatelia alebo rodiny s deťmi, ktoré majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ktorú zdokladujú rozhodnutím z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.
  • Obyvatelia alebo rodiny s deťmi, ktoré nemajú nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ale disponujú nízkym príjmom, alebo zvýšenými výdavkami súvisiacimi so zdravotnou alebo sociálnou situáciou v rodine, alebo sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi.
  • Odchovanci detských domovov počas prvých troch rokov po odchode z detského domova, prípadne i dlhšie.
  • Iné nízkopríjmové skupiny obyvateľov odkázaných na vecnú a adresnú pomoc.

​(ivk)

Páčil sa vám článok?