Dúbravka bude zbierať školské pomôcky

9.7.2021

Zdroj: Slovenská katolícka charita

Páčil sa vám článok?

Po šiestich úspešných ročníkoch organizuje mestská časť Bratislava-Dúbravka aj tento rok zbierku použitých aj nepoužitých školských pomôcok. Pomôcť má deťom zo sociálne slabších rodín, ktoré mestská časť eviduje.

„V minulých ročníkoch sa podarilo vyzbierať pomôcky, ktoré deti naozaj potrebujú,“ ocenil starosta mestskej časti Martin Zaťovič s tým, že aktivita Dúbravčanov ho teší.

Dúbravčania v predchádzajúcich ročníkoch nosili do zbierky najmä ceruzky, farbičky, vodové alebo temperové farby, pravítka, perá, zošity, školské tašky či knižky.

Pomôcky mestská časť Bratislava-Dúbravka zbiera od 15. júla do 15. augusta, aby sa stihli pomôcky pred začiatkom školského roku ešte distribuovať.

Školské pomôcky sa dajú počas leta odovzdať v budove miestneho úradu na Žatevnej 4 na Oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva na prízemí.

 (ts)

Páčil sa vám článok?