ANKETA: Postriekať komáre chemicky či nie? Hlasujte

12.6.2019
0
Postrek proti komárom

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Páčil sa vám článok?

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave vykoná orientačný monitoring výskytu komárov, o ktorý ho požiadali samosprávy obcí v povodí Moravy. "Na základe tohto monitoringu môže v prípade zistenia zhoršenej epidemiologickej situácie alebo jej bezprostrednej hrozby odporučiť samosprávam vykonať dezinsekčný zásah," uviedla hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.

Ozrejmila, že orgán verejného zdravotníctva nemá zo zákona povinnosť vykonávať úradný monitoring výskytu komárov, rovnako legislatíva bližšie nešpecifikuje, čo je a čo nie je kalamitný výskyt komárov, existuje iba viacero odborných pohľadov na to, kedy už možno premnoženie komárov považovať za kalamitné. Na požiadanie však orientačný monitoring úrad vykonať môže.

"Vzhľadom na to, že v utorok 11. júna sme dostali podnety samospráv s požiadavkou o urýchlené zmonitorovanie situácie i zaujatie stanoviska ako podkladu na prípadné vykonanie chemického postreku v intravilánoch obcí, RÚVZ orientačný monitoring v nasledujúcich dňoch zrealizuje," uviedla Nosálová.

O výrazne zhoršenej situácii s premnoženými komármi informovali v utorok (11. 6.) starostovia obcí na Záhorí v povodí Moravy. Za súčasným stavom, ktorý považujú za kalamitný, vidia nečinnosť Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý podľa nich včas neaplikoval biologický prípravok ničiaci larvy komárov. V súčasnej situácii, po nedávnych povodniach v okolí Moravy a vyliahnutí sa komárov, je podľa starostov nevyhnutný chemický postrek, biologický spôsob preferovaný krajom považujú za neúčinný. Starostovia tiež vyjadrili obavu z ohrozenia zdravia ľudí prostredníctvom prenosu chorôb komármi. "Prenos závažnejších humánnych infekčných ochorení komármi sa v SR doposiaľ nepotvrdil," reagovala na túto obavu hovorkyňa RÚVZ.

Na orgán verejného zdravotníctva sa s podnetom na preverenie situácie okrem záhorských obcí obrátila aj bratislavská mestská časť Dúbravka (na fotografii postrek proti komárom v Karlovej Vsi v roku 2009). Ako nám dnes prezradil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, zajtra na zasadnutí Mestskej rady plánuje požiadať magistrát o vykonanie chemického postreku.

V utorok sa starostovia dotknutých obcí stretli so zástupcami BSK, na stredu zvolal predseda samosprávneho kraja Juraj Droba krízový štáb. Deklaroval, že kraj bude so starostami hľadať vhodné riešenie.

Súčasné vedenie mesta však chemickému postreku veľmi naklonené nie je, uprednostňuje použtie šetrného nechemického prípravku BTi v mieste liahnisk komárov, čo však na už dospelé komáre vplyv samozrejme nemá.

"Hlavné mesto má vysúťaženého dodávateľa na aplikáciu biologického dezinsekčného prípravku proti komárom (BTi) , ktorý je účinný proti larvám komárov. Ide o šetrný, nechemický spôsob, ktorý nie je rizikom pre zdravie ľudí a ostatných živočíchov. K používaniu chemického postreku s rizikom negatívneho dopadu na zdravie človeka mala v minulosti výhrady aj verejnosť v takto postrekovaných územiach. Hlavné mesto vykonáva plošný monitoring potenciálnych liahnisk komárov, aby bolo možné aplikovať tento biologický dezinsekčný  prípravok. S monitoringom budeme paralelne vykonávať aj aplikáciu prípravku proti komárom. Pre úplnosť je potrebné dodať, že ani aplikáciu tohto biologického prípravku nie je možné používať v 4. a 5. stupni ochrany územia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny (sem patria aj územia v okolí vodných tokov, ktoré bývajú zaplavované a kde sú liahniská komárov). Aplikácia prípravku v týchto chránených územiach je možná len v prípade udelenia výnimky príslušného orgánu ochrany prírody. Avšak aj vzhľadom na to, že ide o šetrnú metódu, komunikujeme s orgánom ochrany prírody, aby sme mohli aplikovať tento prípravok aj v štvrtom stupni ochrany. V prípade, že by došlo ku kalamitnému stavu premnoženia a výskytu komárov na území hlavného mesta, o prípadnom chemickom postreku z hľadiska ochrany zdravia ľudí rozhodne Regionálny úrad verejného zdravotníctva," reagoval na naše otázky ohľadom postreku hovorca magistrátu Peter Bubla.

Jednoznačne proti chemickým postrekom sa na sociálnej sieti vyjadril Andrej Kovarik, ktorý má na magistráte túto agendu v súčasnosti na starosti. Otvorene priznal, že chemicky striekať sa jednoducho nebude: "Zdá sa, že sa rúca svet, lebo nastala bežná situácia po povodniach. Stretli sa všetky predpoklady na to, aby nastala prirodzená a treba povedať, že aj potrebná populačná explózia komárov. Ľudia, nehovorím, že máte mať komáre radi, ale táto absurdná hystéria, ktorú dnes niektorí vyvolávate, je trochu dosť mimo obyčajného sedliackeho rozumu. Obyvatelia lokalít susediacich s inundaciami (zaplavovými územiami riek) by si mali v prvom rade uvedomiť, že v týchto lokalitách sa komáre nárazovo a masovo vyskytovali vždy, keď na to boli podmienky, teraz sa vyskytujú a vždy sa vyskytovať budú. Ak by sa totiž nevyskytovali, nastal by kolaps ekosystemu a teda aj nás. Komáre sú pre ľudí síce nepríjemný bodavý hmyz, ale tvoria základ potravinového reťazca prakticky všetkého, čo vidíte, že je vonku živé. Takže by bolo dobré si tento fakt uvedomiť a prestávať vyvolávať hystériu z niečoho, čo tu bolo odjakživa. Naopak, bolo by dobre zamyslieť sa nad individuálnymi ochrannými opatreniami - teda najmä sieťky na okná. Nehnevajte sa, ale ak niekto nemá v Devíne, Devínskej alebo napr. vo Vysokej pri Morave sieťky na oknách a sťažuje sa, že nemôže ani spať, tak chyba bude na jeho strane. Ak už je takáto situácia, tak áno, pohyb vonku v chládku aj cez deň môže byť nepríjemný a odporúčam používať viaceré druhy fungujúcich repelentných prípravkov od bio až po ťažkú chémiu, to už je na každom z vás. Je jasné, že komáre sú nepríjemný bodavý hmyz a zdá sa, že ľudia za posledné roky, keď populačná explózia absentovala pre pretrvávajúce sucho, zabudli na tento normálny stav. To ale neznamená, že majú teraz samosprávy okamžite začať masovo striekať krajinu a ľudí s ňou jedovatými a zdraviu jednoznačne škodlivými pesticídmi. Nie, nebudeme to robiť, pretože zdravie ľudí a zdravé životné prostredie je pre nás na prvom mieste... Na záver vidiac tu hystériu by som dodal k požiadavkám na chemické postreky nasledovné - chemicky striekať jed po našich uliciach by sa malo dovoliť až po tom, čo toto na základe dnešnej úrovne poznatkov odsúhlasia obyvatelia danej obce v referende, aby bolo zrejmé, či väčšina ľudí suhlasí so striekaním jedovatých látok v ich obci. Samozrejme, na vlastné obecné náklady. Za jedinú výnimku by som považoval situáciu, keď regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhlási mimoriadnu kalamitnú situáciu na základe objektívnych kritérií - jedným z nich by mohlo byť napríklad, ak by komáre u nás začali prenášať maláriu."

(ms, tasr)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie