Múzeum školstva a pedagogiky po novom sídli v takmer storočnej budove školy

7.3.2020
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Múzeum školstva a pedagogiky po 20-ročnom pôsobení v bratislavskej Petržalke od začiatku roka sídli v takmer storočnej budove bývalej školy v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves.

Ako uviedla riaditeľka múzea Daniela Vaněková, budovu na Charkovskej ulici 1 objavili pracovníci múzea náhodne v roku 2013, keď spolupracovali na projekte natáčania dobového filmu zo školského prostredia.

Ide o pôvodnú stavbu z roku 1926, ktorá už roky neslúžila svojmu účelu. "V budove sme videli nielen vhodné priestory pre múzeum, ale i možnosť zachovať a využiť potenciál školskej pamiatky," doplnila riaditeľka múzea. Začali rokovania s vedením mestskej časti Devínska Nová Ves i s vedením Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR, pretože múzeum je jeho organizačnou súčasťou a po predbežnom súhlase nakoniec aj s rezortom školstva. To v roku 2016 povolilo užívať budovu pre potreby múzea, ktorú dostalo do dlhodobého užívania. V roku 2017 sa začalo s jej rekonštrukciou, ktorá bola nedávno po troch rokoch ukončená.

Eva Vašková z komunikačného oddelenia CVTI SR poznamenala, že celkové náklady na rekonštrukciu budovy boli zhruba 717.000 eur. "V rámci rekonštrukcie budovy sme sa snažili zachovať v čo najväčšej miere jej pôvodný ráz a historickú hodnotu. Zároveň bolo z bezpečnostno-prevádzkových dôvodov nevyhnutné zabezpečiť aj kompletnú výmenu strechy objektu či vybudovať nové prípojky vody, plynu a kanalizácie," priblížila Vašková. Zo zdrojov štátneho rozpočtu bolo na tento zámer vyčlenených 450.000 eur preklasifikovaním ušetrených finančných prostriedkov z iných úloh. "Zvyšných zhruba 267.000 eur bolo doplnených zdrojmi CVTI SR," dodala Vašková.

Zdroj: ms

Pracovníci múzea plánujú po konsolidácii celého pracoviska budovu postupne sprístupniť. Múzejná pedagogička Zuzana Kunšteková uviedla, že štartovacím podujatím múzea bude pre verejnosť 16. máj – Noc múzeí a galérií.

Poslaním Múzea školstva a pedagogiky je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?