Nie je vám ľahostajný poriadok v mestskej časti? Môžete pomôcť polícii ako dobrovoľník aj vy

11.2.2019

Zdroj: Polícia

Páčil sa vám článok?

Každý, kto by chcel pomáhať polícii aj inak, ako príkladným správaním a dodržiavaním zákonov, môže. Je to jednoduché, môže sa stať dobrovoľným strážcom poriadku.

Mestská časť Devínska Nová Ves vyhlásila výzvu, kde pomáhate polícii, a tým aj občanom v mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves.

Dobrovoľný strážca poriadku pomáha policajtom na úseku ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice.

Jeho výhodou je dobrá miestna znalosť, pozná obyvateľov aj najčastejšie problémy danej lokality. Pracuje však vždy za prítomnosti policajta. Môže zastavovať vozidlá v prípade, že je poškodená cesta, stala sa nehoda, alebo si to vyžaduje bezpečnosť účastníkov na cestách.

Strážcom poriadku môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je spôsobilá na právne úkony, požíva medzi občanmi dôveru a vážnosť a je bezúhonná.

Po splnení všetkých základných podmienok a schválení za dobrovoľného strážcu poriadku dostanete preukaz, ktorým sa preukazujete ako strážca poriadku. V prípade, že máte aj vy záujem sa stať dobrovolným strážcom poriadku, zašlite vaše kontaktné údaje na adresu strazca@mudnv.sk

V súčasnosti je na Slovensku 600 dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí bez nároku na honorár pomáhajú polícii, a tým samozrejme aj občanom. Najviac, 184 je ich v Banskej Bystrici, v Nitre je 162, v Trenčíne 28 a najmenej, 16 v Bratislave.

(nc)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie