Koronavírus: ZUŠ a CVČ už spúšťajú výučbu online

15.10.2020
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Aby sa znížilo riziko šírenia koronavírusu, pristupuje 12 základných umeleckých škôl a štyri centrá voľného času, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, k spusteniu dištančnej formy výuky.

Základné umelecké školy v Bratislave prejdú v najbližších dňoch na dištančnú výučbu v skupinovom vyučovaní online. Informovala nás o tom hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

"Na základe rozhodnutia ministra školstva môžu základné umelecké školy naďalej pokračovať vo fyzickej výučbe pri stretnutí jedného žiaka a jedného učiteľa. Školy môžu túto možnosť využívať na pravidelné individuálne konzultácie, ktoré majú slúžiť na lepšie zvládanie preberaného učiva," vysvetlila hovorkyňa.

Zdroj: ms

Piatim centrám voľného času v Bratislave je rozhodnutím ministra školstva umožnená iba dištančná krúžková činnosť. Centrá už rodičov žiakov informovali o novej upravenej online ponuke činnosti pre krúžky a iné dištančné voľnočasové aktivity.

Výnimku tvorí CVČ na Gessayovej ulici v Petržalke, ktoré z dôvodu nepostačujúcich kapacít musí svoju činnosť až do odvolania prerušiť úplne a nebude ponúkať dištančné aktivity. Pri krúžkoch, kde z pochopiteľných dôvodov online náhrada nie je možná (ako napríklad turistika, stolný tenis alebo športové krúžky), sa rodičom a deťom ponúkne online alternatíva. Zvyšné štyri bratislavské CVČ sú tak schopné naďalej ponúkať približne 120 rôznych online krúžkov pre asi 1 700 detí a mladistvých. 

Zdroj: ms

"Napriek opätovnému presunutiu do online priestoru zostáva hlavným cieľom našich školských zariadení poskytovať vzdelávanie a voľnočasové aktivity, ktoré okrem vzdelávania a výchovy detí a mladých ľudí, v mnohom pomáhajú aj rodičom v lepšom zvládaní svojich pracovných povinností," dodala Rajčanová.

Táto situácia bude platiť až do odvolania. 

(ms) 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie