Stane sa Draždiak oficiálnym kúpaliskom? Petržalka vedie rokovania o prekládke napätia

30.6.2024
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Stále nie je vylúčené, že by sa z areálu Veľkého Draždiaka v bratislavskej Petržalke mohla stať v budúcnosti oficiálna rekreačná zóna. Distribučná spoločnosť totiž začala s výmenou káblov nadzemného veľmi vysokého napätia (VVN), prechádzajúce aj cez územie Petržalky.

Mestská časť preto vstúpila do rokovaní a navrhla, aby na jej území došlo nielen k výmene káblov, ale aj k prekládke vedenia. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť v septembri.

"Miestne zastupiteľstvo vydalo signál, že stále tomu dávajú šancu. Rokovania sú uprostred. Ešte sme nevyjadrili definitívne stanovisko, či do toho ideme alebo nie," uviedol pre TASR druhý vicestarosta Petržalky Ján Karman.
Miestne zastupiteľstvo tento týždeň totiž splnomocnilo starostu na rokovanie s dotknutými orgánmi, ako aj zhotoviteľom štúdie realizovateľnosti prekládky o spracovaní ďalších stupňov dokumentácie pri spolufinancovaní mestskej časti do výšky 115.000 eur. Pokračovať s týmito dokumentáciami, teda pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, chce mestská časť počas leta.

Samospráva zároveň navrhuje, aby sumu, ktorú distribučná spoločnosť plánuje investovať do výmeny káblov, investovala do prekládky vedenia tohto napätia. Mestská časť vedie rokovania, že by spoločnosť túto sumu navýšila. Okrem toho by sa na prekládke spolupodieľala aj samotná mestská časť, výška sumy však zatiaľ nie je ešte známa. Privítala by však, keby finančne pomohlo aj hlavné mesto.

"Stalo by sa to, že preložením tohto vedenia by sme presunuli aj ochranné pásmo na novú polohu, a tým pádom by sme zhodnotili napríklad magistrátne pozemky. Ako mestská časť by sme boli veľmi radi, keby nám v tejto veci pomohol aj samotný magistrát," skonštatoval Karman.

Zdroj: Matúš Husár

Elektrické vedenie ponad Veľký Draždiak. 

V prípade, že by k prekládke vedenia napätia došlo, územie okolo Veľkého Draždiaka by sa po rokoch stalo oficiálnou rekreačnou zónou. V tomto smere však samospráva sľubuje zorganizovať diskusiu s občanmi, k čomu ju zaväzuje aj jedno z uznesení poslaneckého zboru. Pokiaľ by k prekládke nedošlo a distribučná spoločnosť by len vymenila káble za tie s väčšou kapacitou, bol by Veľký Draždiak podľa vicestarostu "naďalej revírom pre rybárov a káble by boli faktorom s určitým bezpečnostným rizikom."

"Teraz, keď máme voľné ruky, môžeme pokračovať v projektoch. Ak dá zastupiteľstvo zelenú, predpokladám, že sa to začne realizovať rýchlym tempom. Behom niekoľkých mesiacov by došlo k realizácii," poznamenal Karman.

O probléme sme písali i tu:

Aby sa mohol stať oficiálnym kúpaliskom: Poznáme účet za preloženie elektrického vedenia nad Veľkým Draždiakom

Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka hovorí o historickej príležitosti odstrániť elektrické vedenie nad jazerom Veľký Draždiak. Mestská časť Petržalka nedávno zaplatila 36-tisíc eur za projektovú dokumentáciu, aby zistila, koľko by prekládka stála. Využiť by na to chcela výmenu káblov nad jazerom, ktorú má v pláne Západoslovenská distribučná a.s.

Nové vedenie by mohlo viesť pozdĺž železničnej trate, kde už sú natiahnuté káble na stožiaroch, ale len z jednej strany. "Takže by sme to dali na druhú stranu, ktorú máme voľnú. Je to rezerva, ktorú by sme mohli využiť," dodal Karman.

(TASR)

Páčil sa vám článok?