Aby sa mohol stať oficiálnym kúpaliskom: Poznáme účet za preloženie elektrického vedenia nad Veľkým Draždiakom

13.6.2024
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka hovorí o historickej príležitosti odstrániť elektrické vedenie nad jazerom Veľký Draždiak. Mestská časť Petržalka nedávno zaplatila 36-tisíc eur za projektovú dokumentáciu, aby zistila, koľko by prekládka stála. Využiť by na to chcela výmenu káblov nad jazerom, ktorú má v pláne Západoslovenská distribučná a.s.

Veľký Draždiak je jednou z mála vodných plôch v Bratislave, kde je vďaka vyhovujúcej kvalite vody kúpanie povolené. Stále však platí, že nie je oficiálnym kúpaliskom, ale rybárskym revírom a kúpanie v ňom je vždy na vlastnú zodpovednosť. Riešenie prkládky vzdušného vedenia ponad Draždiak je predmetom rokovaní mestskej časti Bratislava-Petržalka a spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. (ZSD) už od roku 2007, no vzhľadom na vysoké investičné náklady k dohode doteraz neprišlo.

Podľa odborníkov distribučnej spoločnosti je elektrické vedenie zabezpečené proti prípadnému odtrhnutiu zo stožiarov vysokého napätia a aj v prípade ich pádu na vodnú hladinu je riadiaci systém nastavený na okamžité uzavretie elektrického okruhu. Ide teda skôr o ”estetický”, nie až tak bezpečnostný problém, ktorý tvorí viaceré prekážky v intraviláne našej mestskej časti.

Spoločnosť ZSD už v tom čase po preverení možností skonštatovala, že vzhľadom na vlastnícke vzťahy a nesúlad s územným plánom je prekládka de facto nerealizovateľná. Základnou úvahou, z ktorej distribučná spoločnosť vychádza, bolo preložiť vedenie vysokého napätia prechádzajúce ponad Draždiak na existujúce stožiare, ktoré dnes vedú elektrinu okolo železnice v Petržalke a v Jarovciach smerom na Čunovo. Elektrické vedenie do Čunova však nebolo majetkovoprávne vyrovnané a malo by byť stále vo vlastníctve viacerých subjektov – Vodohospodárska výstavba, š. p. a Slovenské Elektrárne, a. s. Vzhľadom na nedoriešené vlastnícke vzťahy a nesúlad s územným plánom sa ZSD v spolupráci s mestskou časťou k realizácii prekládky nikdy nedostala a doterajšie snahy stroskotali.

Ak sa to neurobí teraz, tak neskôr už nie

Od minulého roka znova prebiehajú rokovania medzi ZSD a samosprávou, ktorú zastupuje starosta Hrčka, pričom po mesiacoch identifikácie hlavných problémov bola koncom apríla predložená cenová ponuka na prekládku elektrického vedenia v sume viac ako štyri milióny eur. „Ide o príliš vysokú sumu na to, aby ju mestská časť vedela financovať, aj ak by časť nákladov znášala práve distribučná spoločnosť. Momentálne teda v rámci týchto rokovaní hovoríme o možnostiach spolufinancovania z iných zdrojov i o plánoch na realizáciu tejto prekládky mimo intravilán Petržalky,“ napísali nám z tlačového oddelenia MČ-Petržalka.

Zdroj: Matúš Husár

Pre elektrické vedenie nad jazerom nemôže byť Draždiak oficiálnym kúpaliskom.

Podľa starostu Jána Hrčku je práve teraz jedinečná príležitosť preložiť elektrické vedenie. „Západoslovenská distribučná, ide celý ten úsek vymeniť za nové vedenie. Keď ho vymení teraz, vie zaplatiť nejakú časť prekládky, pretože má na to investíciu. Ak tam natiahne nové káble, ktokoľvek to bude potom prekladať, zaplatí celú investíciu. Riešime preto, aká by bola investícia a koľko by vedela zaplatiť Západoslovenská distribučná a.s. Ak sa to neurobí teraz najbližšie 2-3 roky, tak sa to neurobí ďalších 30 rokov, to garantujem,“ povedal Ján Hrčka.

(mc)

Páčil sa vám článok?