Týždeň dobrovoľníctva: Neziskovkám v Bratislave pomohli svojou prácou stovky ľudí

28.9.2021
0

Zdroj: Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Páčil sa vám článok?

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizovalo v poradí siedmy ročník Týždňa dobrovoľníctva od 16. - 22. septembra. Do jednorazových dobrovoľníckych aktivít v hlavnom meste a okolí sa zapojilo 579 dobrovoľníkov.

Už druhý rok po sebe sa konal Týždeň dobrovoľníctva za netradičných podmienok. Bezpečnostné opatrenia limitovali aktivity so zapojením ohrozených skupín a jednotlivých aktivít sa mohol zúčastniť obmedzený počet ľudí. Do kampane Týždňa dobrovoľníctva sa v Bratislavskom kraji prihlásilo 74 neziskových organizácií, ktoré potrebovali pomôcť najmä s úpravami záhrad, maľovaním, čistením, obnovou náterov na hracích prvkoch, opravou prístrešku či odstraňovaním invazívnych porastov v chránených zelených lokalitách.

„Aj napriek náročnej epidemiologickej situácii sa do Týždňa dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji zapojilo o sto dobrovoľníkov viac ako pred rokom, ktorí odpracovali pre neziskové organizácie 2.035 dobrovoľníckych hodín, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce znamená, že ľudia venovali neziskovým organizáciám v Bratislavskom kraji viac ako 10 tisíc Eur“, hodnotí PR manažérka BDC Michaela Bagalová.

„Bezprostredne po vypuknutí pandémie sa ľudia začali viac zaujímať o komunity vo svojom okolí. Nosili nákupy seniorom, šili rúška a zbierali šatstvo pre ohrozené skupiny, Týždeň dobrovoľníctva potvrdil trend komunitného záujmu o znevýhodnené skupiny obyvateľstva a zároveň posilnil záujem o exteriérové aktivity, ktoré boli aj pre koronavírus tento rok opäť najvyhľadávanejšie,“ dopĺňa Bagalová.
Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva sa naprieč Slovenskom zapojilo 2.280 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 6.555 dobrovoľníckych hodín.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?