Seniorcentrá v Bratislave: Aké sú cenníky a koľko je čakateľov?

2.11.2019

Zdroj: pixabay.com

Páčil sa vám článok?

Uplynulý mesiac bol v Bratislave plný akcií pre seniorov, október je tradične mesiacom úcty k starším. Mnohí však potrebujú pomoc v podobe profesionál­nej opatery, a to nonstop a celoročne. Vtedy, keď sa už nevedia o seba sami postarať a nezvláda to ani najbližšia rodina. Zisťovali sme, kde nájdete takéto zariadenia pre seniorov (okrem privátnych), koľko je žiadateľov a aké sú ceny.

MESTSKÉ ČASTI
Z mestských častí sme oslovili Vrakuňu, Nové Mesto, Dúbravku, Raču, Petržalku, Karlovu Ves, Záhorskú Bystricu, Podunajské Biskupice aj Staré Mesto. Až na jednu výnimku bola odpoveď rovnaká – naša mestská časť nie je zriaďovateľom zariadenia pre seniorov s celoročným pobytom. Samozrejme, v niektorých takéto seniorcentrá fungujú, patria však pod magistrát či župu alebo sú privátne s poplatkom neraz viac ako tisíc eur mesačne.

Spomínanou výnimkou je Staré Mesto, ktoré poskytuje túto sociálnu službu prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto na Podjavorinskej ulici. Kapacita je 57 miest. Majú aj zariadenie opatrovateľskej služby pre 42 klientov (nielen seniorov), no môžu tam byť len určitý čas. Ako dlho sa čaká na umiestnenie v seniorcentre?

„Záleží na uvoľnení kapacity - od bezodkladného prijatia až do maximálne niekoľkých mesiacov. Aktuálne evidujeme 32 žiadateľov, ale sú me­dzi nimi aj takí, ktorí nástup odkladajú na neskôr,“ vysvetlil riaditeľ zariadenia Matej Alex. Úhrada, ktorú určuje VZN mestskej časti, závisí od stupňa odkázanosti, druhu stravy, počtu klientov na izbe a veľkosti izby. Aktuálne je to od 404,40 € do 526,20 €.
Doplňme ešte, že Petržalka je zriaďovateľom Strediska sociálnych služieb so samostatnou právnou subjektivitou, v rámci ktorého poskytuje starostlivosť pre klientov v dvoch zariadeniach opatrovateľskej služby, a to na Vavilovovej a Mlynarovičovej ulici. Dĺžka pobytu je však najviac 6 mesiacov.

MESTO
Pod Hlavné mesto Bratislava patrí 7 zariadení pre seniorov s celoročným pobytom s kapacitou 1 027 miest, klienti majú stupeň odkázanosti II až VI. Všetky miesta sú aktuálne obsadené: Domov seniorov Archa, Nové Mesto - 203 čakateľov, Petržalský domov seniorov - 61 čakateľov, Domov jesene života, Dúbravka - 265 čakateľov, Dom tretieho veku, Petržalka - 201 čakateľov, Domov seniorov Lamač - 151 čakateľov, Gérium, Podunajské Biskupice - 252 čakateľov, Domov pri kríži, Dúbravka - 342 čakateľov. (Údaje sú k 31. marcu 2019.)

Pokiaľ ide o cenníky, podľa hovorcu magistrátu Petra Bublu sú v porovnaní s inými krajskými mestami nižšie v priemere o 34 percent: „Prie­merná mesačná úhrada klienta v roku 2018 bola v bratislavských zariadeniach pre seniorov 229 eur, najnižšia suma bola 169 eur. Na tejto úrovni sa pohybujú iba Nitra a Košice (243 eur, resp. 237 eur), ostatné krajské mestá vyberú asi o polovicu viac za jedného klienta,“ spresnil.

ŽUPA
Pod Bratislavský samosprávny kraj patria 3 zariadenia pre seniorov, ktoré sú súčasťou zariadení sociálnych služieb, a to v bratislavskej Rači, v Pezinku a v Stupave.
V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Rači na ulici Pri vinohradoch prijímajú seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. Mesačný poplatok je od 205,73 € do 401,96 €.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Pezinku je pre ľudí, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. Mesačne platia od 193,29 € do 334,45 €.
V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Stupave prijímajú klientov po dovŕšení dôchodkového veku so stupňom odkázanosti najmenej IV. Mesačne platia od 143,92 € do 288,10 €.
Seniori s ťažkým zdravotným postihnutím sú na vyššie spomínaných adresách umiestňovaní v špecializovaných zariadeniach. V ich prípade sa vyžaduje stupeň odkázanosti najmenej V.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov má Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj v Rači na Podbrezovskej ulici. Tu prijímajú klientov - dôchodcov so stupňom odkázanosti aspoň IV.
Všetky seniorcentrá patriace pod BSK sú obsadené, šanca je len v zariadení na ulici Pri vinohradoch v Rači. „Tam aktuálne neevidujeme čakateľov,“ uviedla hovorkyňa Lucia Forman.

(ac)

Páčil sa vám článok?