ROZHOVOR: Ak sa manžel nepodvolí žene-tyranke, môže skončiť až ako bezdomovec

22.12.2018
 PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

Zdroj: Archív dr.Kleinmann

Páčil sa vám článok?

Keď sa otvorí téma týrania mužov, zvykneme sa len pousmiať. Problém bagatelizujeme. Faktom však je, že existujú a je ich oveľa viac, ako si myslíme. Hanbia sa to však priznať. Ako ich ženy týrajú? Prečo to robia? A ako sa dokáže povaha muža zmeniť? 

Vianoce by mali byť sviat­kami radosti a pokoja. No tým, že spolu rodina trávi viac času ako bežne, u mnohých sú skôr o napätí a nervozite. Sviatky ešte ťažšie zvládajú obete domáceho násilia. Áno, aj muži sú týraní. O tejto nemedializovanej, no v skutku vážnej téme sme sa zhovárali s odborníkom PhDr. Karolom Kleinmannom, PhD. z Psychologického centra Salvus.

Rozpráva sa v spoločnosti o týraných ženách, deťoch, no o týraných mužoch sa nepíše a ani nehovorí. Prečo?

Pohľady na týranie mužov sú rozporuplné.

Kedy hovoríme o domácom násilí na mužoch? A ako sa prejavuje?

Domáce násilie na mužoch sa vyznačuje a začína urážkami, ktoré znižujú partnerovu dôstojnosť, eskalujú až do hysterického kriku a postupne začínajú byť sprevádzané fyzickými útokmi. Málokedy ich žena vykoná pod vplyvom alkoholu. Takéto útoky bývajú neverejné. Žena si dáva pozor, aby nič nepreniklo na verejnosť. Zvyčajne sa často opakujú za každú maličkosť a trvajú niekoľko rokov. Muž zvyčajne zostane psychicky paralyzovaný, lebo každá maličkosť, ktorú nesplní podľa pokynov partnerky, vyvolá búrlivý verbálny alebo fyzický atak.

Koľko je asi týraných mužov? Existujú štatistiky?

Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO sú muži obeťami domáceho násilia v 15 % prípadov. Štatistiky ukazujú, že v niektorých krajinách sveta je toto číslo zarážajúce, pretože podľa posledných výskumov o 27 % prípadov. Podľa českých výskumov obeťou domáceho násilia je každá šiesta žena (18 %) a každý dvadsiaty druhý muž (4,5 %.) Tento počet sa vzhľadom na počty týraných mužov, ktorí vyhľadávajú psychologické poradne na Slovensku, javí ako nízky a jeho reálny počet sa pravdepodobne pohybuje na hranici 10 % , t. j každý desiaty muž je pravdepodobne týraný. Príčinou takého výsledku môže byť najmä skutočnosť, že takto postihnutí muži v našich zemepisných šírkach tvoria „mlčiacu desatinu“ uzatvárajú sa do seba a v tichosti trpia.

Muži o svojom týraní nehovoria. Hanbia sa. Nie sú preto čísla týraných mužov vyššie?

Ak zoberieme do úvahy sil­nejúce feministické hnutia a presadzovanie sa žien v takmer všetkých oblastiach nášho života, tak tvrdenia o vyšších počtoch týraných mužov sa nám nebudú zdať až tak prehnané.

Čo je najčastejším spúšťačom týrania mužov?

Spúšťačom týrania mužov býva ich nesprávna výchova v detstve s následnou poruchou osobnosti, ktorá vzniká okrem iných príčin aj psychickým týraním alebo šikanou.

Ako sa dokáže muž najčastejšie ubrániť týraniu zo strany partnerky?

Človek sa mnohokrát dokáže ubrániť, iba ak skĺzne do sveta užívania alkoholu alebo drog.

Kedy začne žena týrať svojho partnera?

Ak muž prestane plniť svoje biologické a sociálne funkcie a žena začne mať pocit, že jej partner žije na jej úkor, prichádza zo strany žien voči mužom verbálna nespokojnosť, ktorá môže prejsť až do „vojenského drilu“. Ak sa muž ani potom nepodvolí, môže skončiť až ako bezdomovec.

Podľa čoho si muži vyberajú takýto typ žien?

Existuje skupina mužov, ktorí cielene vyhľadávajú silné ženy, pretože cítia, že mnohé úlohy, ktoré pred nich kladie život, by nezvládli. Mnohokrát ide o jedináčikov, resp. mužov, kde v rodine vládol matriarchát a všetko sa podriaďovalo ženskému spôsobu riadenia domácnosti. Takíto muži bývajú zakríknutí, stiahnutí, majú nízke sebavedomie a nedokážu sa presadiť.

Aký je repertoár ženy, ktorá týra muža?

• Vyzdvihovanie mužových negatívnych vlastností a jeho pochybení
• Ohováranie muža v prítomnosti cudzích ľudí
• Kritizovanie a zastrašovanie, rezervovanosť
• Žena odmieta nežnosti a pohlavný styk
• Provokatívne flirtuje vo vzťahu k iným mužom

Týraní muži majú jednu malú výhodu oproti týraným ženám. Starostlivosť o deti väčšinou v rodine preberá žena.

(lb)

Uznávaná psychologička Janka Šípošová: Keď výnimočne v rodine „lietajú facky“, to nie je domáce násilie

Pred 20 rokmi spoluzakladala občianske združenie Pomoc obetiam násilia. Na začiatku pomáhali obetiam trestných činov a násilia, obetiam dopravných nehôd a iných katastrof. Po masívnych kampaniach pomoc začali u nich hľadať aj obete domáceho násilia. Ponúkajú psychologickú, sociálno-poradenskú a právnu pomoc. Viac v rozhovore prezradila čestná predsedníčka  organizácie a jej spoluzakladateľka Janka Šípošová.

Páčil sa vám článok?