Náklaďáky nesmú parkovať pri domoch

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Podľa nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijali petržalskí poslanci na poslednom miestnom zastupiteľstve, sa budú v Petržalke odstraňovať aj vozidlá, ktoré netvoria prekážku v cestnej premávke. To je podstatný rozdiel oproti doteraz platnému nariadeniu o státí, odťahovaní a odstraňovaní motorových vozidiel a častí vozidiel.

Na dodržiavanie tohto nariadenia bude dbať mestská polícia, čo by malo zefektívniť a urýchliť celý proces odťahovania áut a odstraňovania vrakov z petržalských ulíc. Odstraňovaním opustených vrakov je poverená spoločnosť Autodonau, s ktorou mestská časť na tento účel uzatvorila zmluvu.

Nové petržalské všeobecne záväzné nariadenie obmedzuje aj možnosť parkovania nákladných áut a ťahačov v Petržalke a ukladá ich majiteľom a prevádzkovateľom povinnosť parkovať na určených miestach. Tými sú buď vlastné priestory alebo parkoviská na Medveďovej, Kočánkovej, Osuského alebo Šintavskej ulici.

Týmto opatrením chce mestská časť zamedziť parkovaniu nákladných áut na sídlisku priamo v blízkosti obytných domov.

(mp)

Páčil sa vám článok?