Lesy musia prenikať do sídlisk, nie naopak

7.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Z prirodzeného pôvodného prostredia, neskôr malebnej kulisy sa stávajú lesy na okrajoch i v strede miest nevyhnutnými. Ide o základný problém telesného i duševného zdravia ľudí. V EÚ je 80 percent krajiny urbanizovanej a urbanizácia pokračuje.

Rovnaký vývoj je v stredoeurópskych krajinách. Ľudia zvládli plánovanie i realizáciu stavania. Teraz stoja pred úlohou zvládnuť problém záchrany zostávajúcej prirodzenej krajiny.

Konštatovala to októbrová medzinárodná konferencia o mestských lesoch vo Viedni. Kvantifikácia významu lesov pre ľudí dnes stráca zmysel. Vždy sa totiž nájde skupina ľudí, ktorí sú ochotní položiť na stôl akúkoľvek sumu, ak chcú presadiť svoj investičný zámer na úkor lesa - zaznelo na konferencii. Ochrana a udržanie lesov v okolí urbanizovaných sídiel je vecou politických rozhodnutí. Viedeň pred vyše rokom uviedla do života Lesnú školu. Nachádza sa v renomovanom niekdajšom hostinci, vysoko vo Wienerwalde, na konci jednej autobusovej linky. Je to nádherný objekt, kde sa deti neformálne a emocionálne zoznamujú  s lesom, jeho obyvateľmi a zákonitosťami.

Magistrát zriadil tento objekt za 10 miliónov šilingov. Lesná škola je zadaná jednotlivými triedami viedenských škôl na mesiace dopredu. Nás môže tešiť, že podobný nápad sa zrodil a realizuje aj v Bratislave, Lesnú školu tu uvádza do života Nadácia Horský park. Zhodou okolností tiež v renovovanom bývalom hostinci.

Za dôležitú vec pri ochrane mestských lesov sa v Európe považuje práca s verejnosťou. Vandalizmu najlepšie čelia správy lesov tým, že demontovali z lesov rozličné zariadenia, vrátane košov na smeti. Zostali iba masívne lavice. Sám prirodzený les je totiž to najcennejšie a najdôležitejšie. Z dlhého radu ďalších myšlienok, ktoré na konferencii odzneli, uvediem na záver: Sídliská nesmú v budúcnosti prenikať do lesov. Naopak, lesy musia prenikať do sídlisk.

Kamil Procházka

Páčil sa vám článok?