Bratislava je najohrozenejšou oblasťou

6.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Bratislava patrí z pohľadu ochrany životného prostredia k najohrozenejším oblastiam na Slovensku. Zhodli sa na tom nedávno zástupcovia bratislavskej štátnej správy s tým, že je nevyhnutné zlepšiť komunikáciu medzi okresnými úradmi a odbornými pracovníkmi zainteresovanými na ochrane životného prostredia v hlavnom meste.

Bratislava má 17 mestských častí a 5 okresných úradov, čo zapríčiňuje roztrieštenosť koordinácie a riadenia pri ochrane životného prostredia. Vážnym problémom mesta je aj obrovský tlak na jeho územný rozvoj s preferovaním výstavby a jej zahusťovaním, pričom súčasne nie sú riešené pracovné príležitosti, problémy s dopravou a ďalšie.

Ako zdôraznila štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia Zdenka Tóthová, vzhľadom na splácanie dlhu bývalého vedenia (len v tomto roku to je 750 miliónov korún) nemôže ministerstvo z Fondu životného prostredia poskytnúť nijaké prostriedky na investície.

Možnosťou by mohol byť pripravovaný tzv. obrátkový fond, ktorý by fungoval ako pôžičková banka na dlhodobejšie úvery, a tiež fondy Európskej únie. 

(brn)

Páčil sa vám článok?