Najväčšia pozornosť dôchodcom

6.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Poslanci miestneho zastupiteľstva Staré Mesto začiatkom septembra schválili koncepciu sociálnej politiky mestskej časti do roku 2003. Prioritnými objektmi sociálnej starostlivosti sú podľa tejto koncepcie rodina (vrátane osamelých rodičov a detí z detských domovov), mládež, zdravotne postihnutí občania, dôchodcovia a ľudia, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii a nie sú schopní vlastnými silami tento stav zmeniť.

Staré Mesto je z pohľadu sociálnej politiky charakteristické výrazným znížením prírastku obyvateľstva. Vekové zloženie obyvateľov Starého Mesta naznačuje, že požiadavky na sociálne a zdravotnícke služby budú neustále narastať.

Pre mladé rodiny (vek manželov do 35 rokov) chce preto Staré Mesto zabezpečiť výstavbu malometrážnych bytov, transformovať ubytovňu sociálnych služieb na Smrečianskej ulici na ubytovňu pre osamelých rodičov, zachovať prevádzku štyroch detských jaslí s kapacitou 115 miest a podporovať aktivity zamerané na ochranu obetí domáceho násilia.

Pre mládež chce zrekonštruovať časť pivníc na Františkánskom námestí 7 na klub malých javiskových foriem „Roland II“. Staré Mesto tiež zastreší Baletné štúdio mladých v MKC Školská po zrušení Istropolisu. Naďalej bude zabezpečovať prevádzku resocializačného a terapeutického centra RETEST na Ľadovej ulici a osobitnú pozornosť chce venovať Informačného centru mladých.

Najväčšiu pozornosť venuje nová koncepcia sociálnej politiky dôchodcom. Podľa nej bude Staré Mesto zabezpečovať spoločné stravovanie, bezplatný vstup na všetky podujatia organizované mestskou časťou, prevádzku piatich klubov dôchodcov, Senior centra a Domova dôchodcov. Staré Mesto každoročne prispeje na činnosť aktivačného geriatrického centra Betánia, Bratislavskej katolíckej charite na terénnu opatrovateľskú službu a Maltézskej pomoci na rozvoz stravy a ošetrovateľskú službu.

Pre ľudí, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, bude v budúcom roku zriadené krízové a kontaktné centrum „Maják nádeje“. V pláne je tiež výstavba dvoch útulkov pre bezdomovcov  s celkovou kapacitou 70 miest a možnosťou základnej hygieny, výdaja stravy a prenocovania. 

(miv)

Páčil sa vám článok?