Predajca reklamáciu uznať mohol, ale nechcel

5.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Dostala som list od našej čitateľky z Ružomberka, ktorej vnuk je zamestnaný v Bratislave. Z obsahu listu vyberám:

„Vnuk si kúpil oblek za 5200 Sk v Ružomberku, kde žijeme. Na druhý deň mi volal, že na nohaviciach pri vrecku bola nejaká hrčka, on si ju chcel nechtom odstrániť a ostala mu tam dierka vo veľkosti zápalkovej hlavičky. Nič to, veď pod sakom to nevidieť, zacelím to, povedala som mu. No keď mal oblek 4x na sebe, rozžmolkoval sa na ľavej strane - keďže je ľavák a na nohaviciach tam, kde sa dotýkajú topánok.“

A začala sa krížová cesta s reklamáciou. Predajca sa perfektne „vyvinil“ (to je úradný súdny výraz, ja by som ho nevymyslela), citujem: Žmolkovanie materiálu sa objavilo len nad ľavým vreckom saka a nohavíc a je zjavne spôsobené oterom tvrdého predmetu o tieto časti obleku. Ostatné časti obleku žmolkovanie nevykazujú...túto reklamáciu nemôžeme uznať za oprávnenú. Pretože sa naša čitateľka nevzdala a obrátila sa na príslušný inšpektorát SOI, odcitujem aj po tretí raz: SOI je zo zákona oprávnená posudzovať len formálny proces dodržiavania zákonom stanoveného postupu pri vybavovaní reklamácií...

Vo Vašom prípade bolo rozhodnuté v maximálnej lehote 30 dní, takže nejde o porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa... No a nakoniec je známa formula o tom, že sa spotrebiteľ musí svojho práva dožadovať na súde. Obávam sa, že našej čitateľke už nepomôžem. Dostala som totiž jej list so 4-mesačným oneskorením a záručná lehota 6 mesiacov jej už uplynula. Napriek tomu je prípad hodný publikovania, pretože žmolkovanie materiálov je dosť častou chybou. Je spôsobené alebo nekvalitným materiálom alebo použitím materiálu určeného na iné účely (napr. závesy)

Ak vás to poteší: aj mne sa podarilo kúpiť si kostým z látky, ktorá sa iba na niektorých miestach žmolkovala - totiž na bokoch a vreckách - teda na miestach, kde sa človek svojho oblečenia dotýka. Mohla som nadávať iba sebe, že som naletela efektnému šmejdu v cudzine. Doma by som ho bola zaručene reklamovala. A čo povedať na konto predajcu? Aspoň by mal použiť správny výraz nechceme namiesto nemôžeme! Pretože vyhovieť v tomto prípade mali a mohli - ibaže nechceli. Žiaľ, voči stanovisku SOI nemôžem namietať. Zákon je naozaj z hľadiska kontrolných orgánov veľmi bezzubý. A na veci nič nemení ani skutočnosť, že bude mať už niekoľko novelizácií za sebou. Občas mi napadá celkom kacírska myšlienka, či je potom taká bezzubá kontrola naozaj orgánom ochrany spotrebiteľov? Keď sa vo všetkých ekonomicky tvrdých opatreniach vyrovnávame s pomermi v Európskej únii, zišlo by sa to aj v mechanizmoch chrániacich spotrebiteľov.

To však závisí aj od Vás - čitatelia, spotrebitelia - dokedy budete hrať rolu mŕtveho chrobáka! Som naozaj zvedavá, koľkí odpovedia na anketu z predchádzajúceho čísla o kvalite obuvi, kde sa chystá legislatíva, ktorá je v neprospech spotrebiteľov. Ak mi svojimi odpoveďami nepomôžete v prevencii, nečudujte sa, že ma prestáva baviť riešenie dokola sa točiacich sťažností!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
ZÁKAZNÍK JE PÁN

Páčil sa vám článok?