Pred sto rokmi bola Bratislava pod vodou

5.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

V roku 1899 v dôsledku mimoriadne výdatných zrážok v dňoch 8. až 13. septembra sa rozvodnili rieky v povodí horného Dunaja najmä Inn, Traun a Dunaj. Trinásteho septembra Dunaj stúpol zo stavu 468 cm o 70 centimetrov. Hoci v ten deň zrážky poľavili, v niektorých častiach dunajského povodia bol dážď výdatnejší ako deň predtým.

Podľa vývoja a priebehu povodňovej situácie na hornom Dunaji a jeho prítokoch sa predpokladalo, že povodeň dosiahne vyšší kulminačný prietok v Bratislave ako v r. 1897. Propelerová premávka bola zastavená a propeler bol daný do bezpečia. Na poludnie 15. septembra mal Dunaj v Bratislave výšku 555 cm. V priľahlom území už začala voda zatekať do pivníc. Obyvatelia domu na ulici Márie Terézie (v okolí vodnej veže) boli deložovaní do štátnych barakov.

Niektoré obce v inundačnom území dolnej Moravy boli ako v jednom jazere. Vodný stav dosiahol 590 cm a bola zaplavená mestská promenáda a Au (lužné lesy). Skladištia Dunajskej paroplavebnej spoločnosti boli pod vodou. Cesty na Devín a Devínsku Novú Ves boli zaplavené úplne a pre dopravu uzavreté.

Dňa 17. septembra v noci dosiahol vodný stav v Bratislave 671 cm. Nábrežie a Zuckermandl boli zaliate vodou. Dunaj v Linzi a Welse klesal, avšak v Schärdingu a Passau znova pršalo. V nedeľu 17. septembra dosiahol vodný stav o štvrtej popoludní 725 cm. Vtedy už zimný prístav vyzeral ako jazero. Skládky uhlia, baraky a podobné stavby z dreva poniže mosta boli pod vodou. K vodným kasárňam musel byť vybudovaný núdzový provizórny prístup. Ulice a domy na dunajskom nábreží boli zaplavené. Nájomníci museli vyjsť na strechy, aby sa mohli dostať do vyšších ulíc.

Dňa 19. septembra bola už viedenská hrádza (Viedenská cesta) podomletá na niektorých miestach. Dunaj kulminoval o 9. hodine dopoludnia za stavu 770 cm, ktorý bol o 30 cm vyšší ako kulminačný stav za povodne v roku 1897. Bol dosiahnutý kulminačný prietok 10 870 kubických metrov za sekundu. V ten deň ráno došlo k pretrhnutiu hrádze pri Čičove v šírke asi 50 metrov. Pretrhnutie hrádze spôsobilo pokles hladiny vody o cca 10 cm a zabránilo ďalšiemu podstatnému stúpaniu. Na vnútorných hrádzach zimného prístavu v Bratislave sa iba s veľkým nasadením podarilo zabrániť katastrofe. V areáli rafinérie Apollo veľmi stúpla hladina podzemnej vody.

Od 17. storočia dosiahla iba Dušičková povodeň v r. 1787 vyšší kulminačný prietok ako povodeň v r. 1899. Na výšku hladiny vody počas povodne v roku 1899 boli neskôr dimenzované ochranné hrádze Dunaja. 

Blažena Horváthová

Páčil sa vám článok?