Podarí sa zachrániť torzo Pálffyho paláca?

31.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

V týchto dňoch sa opäť hovorí o Zámockej ulici. Akosi sa však pozabudlo, že práve na tejto ulici dodnes stojí aj torzo letného krídla Pálffyho paláca, ktoré ešte aj dnes skrýva v sebe značné umelecko-historické, architektonické a výtvarné hodnoty. Viacero rokov však táto vzácna pamiatka chátra.

Podľa dostupných historických prameňov bol Pálffyho palác v podhradí postavený v čase prestavby Bratislavského hradu, o ktorej na základe zvláštneho zákona v roku 1635 rozhodol Uhorský snem. Ten umožnil Pavlovi Pálffymu, ktorý viedol prestavbu hradu, aby na tzv. Schlosgrunde postavil rozsiahly palác. Aby zabezpečil na stavbu lepší prísun stavebného materiálu, otvoril tu obslužnú cestu, z ktorej sa neskôr stala Zámocká ulica. Tú potom osídlili židovskí osadníci prichádzajúci do mesta z bývalých panstiev Mikuláša Pálffyho. V roku 1870 sa na základe darovacej listiny stáva majiteľom paláca mesto, ktoré tu zriadilo delostrelecké kasárne, sirotinec a sociálne byty pre chudobu. Po roku 1900 bol palácový komplex postupne asanovaný a na jeho mieste vyrástol vysokoškolský internát na Svoradovej ulici a dnešná ZŠ Palisády.

Po druhej svetovej sa zachovaná časť paláca - letné krídlo, dostala do správy Bytového podniku Bratislava 1, ktorý tu zriadil sklad stavebného materiálu. Keďže objekt nebol zaradený medzi historické pamiatky, postupne bol devastovaný. V roku 1975 bol spracovaný zámer obnovy objektu s tým, že tu bude vybudovaný ústredný vinársky dom so stálou expozíciou vína. V roku 1985 bol následne objekt zapísaný do zoznamu nehnuteľných pamiatok. V roku 1989 bola vypracovaná ďalšia architektonická štúdia, ktorá už počítala s jeho využitím pre potreby Zväzu slovenských výtvarných umelcov, ako stálej expozície Bratislavského hradu, na výstavy a miesto tu mala nájsť aj cukráreň.

Vedenie Bytového podniku Bratislava 1 však súbežne s prípravnými prácami na záchranu letného krídla Pálffyho paláca pripravovalo predaj objektu, čo sa napokon aj v marci 1990 stalo skutočnosťou - novým majiteľom objektu (nie však pozemku) sa stala ZO Zväzarm - Veterán Car Club Rusovce. Nový majiteľ však neprejavil záujem pokračovať v záchrane torza letného krídla a ono stále chátra. Na záchranu objektu je potrebné vybudovať clonu na zachytenie vlhkosti pod úrovňou cesty, čo zrejme nezaujíma ani majiteľa, ani staviteľov novej cesty na Zámockej ulici. Je to skutočne veľká škoda, veď mladý Wolfgang Amadeus Mozart pri návšteve Bratislavy koncertoval práve v Pálffyho paláci po hradným vrchom (a nie na Ventúrskej ulici, ako o tom nesprávne hovorí pamätná tabuľa). Urobme preto nápravu proti historickej nepravde a pomôžme zachrániť to, čo zostalo z jedinečného Pálffyho paláca.

Anna Tomašková

Páčil sa vám článok?