Z centra Bratislavy sa má stať Zelené mesto

25.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Staré Mesto počas letných mesiacov zorganizovala projekt ZELENÉ MESTO, ktorého cieľom je upraviť a skrášliť zeleň v centrálnej časti Bratislavy. Projekt podporila spoločnosť Tabak, s.r.o., ktorá zabezpečila jeho financovanie.

Práce v rámci projektu Zelené mesto sa začali 6. júla, keď starosta Starého Mesta Andrej Ďurkovský a generálny riaditeľ spoločnosti Tabak, s.r.o., Richard Morgan zasadili na Hradnom vrchu dva symbolické stromy. V rámci tohto výnimočného projektu budú najmä študenti v centre mesta čistiť krajnice a komunikácie, upravovať a vysadzovať zeleň.

Pozornosť sa sústredí na Hradný vrch, kde v rámci jeho revitalizácie budú dobrovoľníci likvidovať zvyšky niekdajšieho osvetlenia, umiestnia informačný panel o tejto lokalite, vysadia skalky a popínavé rastliny, vytvoria miesta na slnenie plazov, vyčistia chodníky a schody, vytvoria protierózne bariéry. V chránenom areáli Horský park študenti vyčistia chodníky a potôčik. Prínosom bude aj vyčistenie niekoľkoročnej skládky stavebného a komunálneho odpadu na Železnej studničke.

Projekt Zelené mesto je rozdelený do troch dvojtýždenných etáp a potrvá až do 13. augusta. Zeleň bude upravovať 27 študentov v štyroch skupinách. Pracovať budú pod odborným dohľadom každý pracovný deň od 7. do 13. hodiny. Postupne budú zrevitalizované tieto časti Starého Mesta: Šancová, Mudroňova, Búdková, Dostojevského rad, Karadžičova, Hlboká, Svoradova, Šulekova, Štefánikova, Mýtna. Ďalej bude upravené okolie Horského parku, oblasť Slavína, okolie Hradného vrchu. Študenti vysadia a upravia aj zeleň v okolí Nového mosta, na Námestí 1. mája a v parčíku na Medenej ulici,  dosadia zeleň v parku pri Avióne, upravia Slubekovu záhradu, park na Búdkovej ceste, Kamenné a Kmeťovo námestie.

Projekt Zelené mesto je prvým reálnym projektom tohto druhu na Slovensku v oblasti starostlivosti o životné prostredie, čistotu a poriadok mesta, opierajúcim sa o organizačno-odbornú bázu samosprávy a finančnú podporu významného hospodárskeho subjektu pôsobiaceho na území mesta. Súčasťou projektu je spolupráca so študentskou pracovnou agentúrou NOSLUŠ v oblasti náboru pracovných síl. Väčšinu pracovníkov tvoria mladí muži a poslucháči Prírodovedeckej fakulty UK.

Zástupcovia Starého Mesta a spoločnosti Tabak, s.r.o., vyjadrili presvedčenie, že projekt Zelené mesto prispeje k tomu, aby sa v hlavnom meste cítili lepšie nielen Bratislavčania, ale aj jeho návštevníci. Zelené mesto však nie je len environmentálne orientovanou aktivitou. Jeho zámerom je aj výchovné pôsobenie na mladých ľudí, aby boli uvedomelými občanmi a vážili si prostredie, v ktorom žijú.

(op, miv)

Starosta Starého Mesta Andrej Ďurkovský a generálny riaditeľ Tabak, s.r.o.,/Philip Morris Richard Morgan spoločne zasadili prvý strom projektu ZELENÉ MESTO.
FOTO  - OP

Páčil sa vám článok?