Otvorenie záhrady sa zatiaľ odkladá

24.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Plánovaný termín otvorenia Grassalkovichovej záhrady naplánovaný na začiatok júna je ohrozený. Dôvodom je nedodržanie pôvodného projektu rekonštrukcie záhrady, ktorý rátal s vybudovaním sociálneho zariadenia vo verejnej časti parku.

Túto skutočnosť nám potvrdila aj Eva Švolíková z Okresného úradu Bratislava I, ktorá pozastavila kolaudačné konanie. Ako nám povedala, Okresný úrad pozastavil konanie, pretože bez kladného stanoviska štátneho okresného hygienika nie je možné povoliť užívanie záhrady. To ohrozuje aj sprevádzkovanie prezidentskej časti, ktorej rekonštrukcia je už definitívne ukončená, ale vzhľadom na nesúhlasné stanovisko hygienika by mala zostať novozvolenému slovenskému prezidentovi neprístupná.

Aby prezident mohol po inaugurácii užívať časť záhrady, bude musieť byť povolené jej predčasné užívanie. Pokiaľ sa dotknuté orgány štátnej správy dohodnú, existuje aj možnosť, že sa povolenie na užívanie vydá zvlášť pre prezidentskú časť a po splnení požiadavky na vybudovanie verejného WC na časť vyhradenú pre verejnosť.

Podľa stavebného povolenia má byť celková obnova ukončená do konca tohto roku, júnový termín bol teda predstihovým dátumom sprístupnenia záhrady. Zatiaľ nie je jasné na kedy sa tento termín posunie, pretože vybudovanie chýbajúceho objektu môže trvať niekoľko dní ale aj týždňov. Žiaľ do uzávierky tohto vydania sa nám nepodarilo spojiť s pracovníkmi prezidentskej kancelárie, ktorí by nám dokázali ozrejmiť aktuálnu situáciu a oznámiť nový termín. Už dnes je však jasné, že bratislavská verejnosť si bude musieť na otvorenie Grassalkovichovej záhrady ešte nejaký čas počkať.

Po kolaudácii verejnej časti záhrady prejde táto do správy staromestského Veposu, ktorého riaditeľ Jozef Cepek nás informoval, že ešte pred otvorením v nej pribudne 70 lavičiek a asi 20 odpadkových košov. Na miestnom úrade Staré Mesto sme sa dozvedeli, že mestská časť aj naďalej trvá na vybudovaní detského ihriska v severnom krídle záhrady.

Milan Šeršík

Pohľad do Grassalkovichovej záhrady prezrádza, že onedlho bude všetko pripravené na jej otvorenie a sprístupnenie nielen novému slovenskému prezidentovi, ale aj bratislavskej verejnosti.
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?