Unikátna oblasť Dunajské luhy sú tu chránené

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Podunajské Biskupice ako jediná bratislavská mestská časť sa nachádza na Žitnom ostrove a je teda územím chránenej vodohospodárskej oblasti. V záujme ochrany tejto unikátnej zásobárne pitnej vody sú všetky aktivity na jej území do značnej miery limitované.

Za hranicou intravilánu sa na jednej strane nachádzajú polia, vinohrady a ovocné sady, na druhej strane sú to Dunajské luhy, ktoré boli v roku 1998 vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť. Jej súčasťou sú v katastri mestskej časti prírodné rezervácie ostrov Kopáč, Topoľové hony a Gajc, ako aj chránené areály Bajdel, Poľovnícky les a Pánsky diel.

Tu sa nachádzajú špecifické stepné a lesostepné spoločenstvá, v menšej miere aj vzácne spoločenstvá dunajskej hlošiny. V chránených areáloch je sledovaný výskyt topoľa bieleho a zachovaná lesostep s výskytom viacerých druhov vzácnych orchideí.

Kvalita životného prostredia v Podunajských Biskupiciach je ovplyvnená ich polohou. Ako okrajová mestská časť je vystavená aj negatívnym vplyvom, ako sú priemyselná a poľnohospodárska výroba, nelegálne skládky odpadov. K čistote ovzdušia neprispieva ani blízkosť Slovnaftu, ktorý síce leží na hranici mestskej časti, ale na území Ružinova.

Podobne je to aj s blízkou spaľovňou tuhého komunálneho odpadu, ktorá sa tiež nachádza za hranicou mestskej časti. Podľa odborníkov má prítomnosť týchto podnikov aj negatívny vplyv na obyvateľov mestskej časti Podunajské Biskupice.

(ado)

Páčil sa vám článok?