Kde je vyhovujúca kvalita vody? V Bratislavskom kraji je zatiaľ povolená prevádzka 11 kúpalísk

20.6.2024
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

V Bratislavskom kraji je aktuálne povolená prevádzka deviatich umelých a dvoch prírodných letných kúpalísk. Vyplýva to zo stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave o pripravenosti prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2024. Informovala o tom hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.

"V Bratislavskom kraji bola k 20. júnu rozhodnutiami tunajšieho úradu povolená prevádzka deviatich umelých letných kúpalísk - letné kúpalisko v Malackách, v Modre, Aquapark Senec, letné kúpaliská v Bratislave - Krasňany, Lamač, Rosnička, Tehelné pole, Rača, Delfín a dvoch prírodných kúpalísk - Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci," priblížila Nosálová.

Prevádzkovanie letných kúpalísk Iuventa, Matadorka, Letného kúpaliska v Pezinku a prírodného kúpaliska Kuchajda je podľa hovorkyne v riešení na základe podaných žiadostí.

Ľudia sa môžu v Bratislavskom kraji okúpať aj na viacerých prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, ktorých vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu na kúpanie. Ide o vodné plochy Vajnorské jazero, Čunovo, Rusovce-Candell, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská a Hlboké jazero v Senci. "Počas tohtoročnej kúpacej sezóny boli do monitoringu sledovania kvality vody zaradené dve prírodné jazerá v okrese Senec - Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero," poznamenala Nosálová.

Počas tohtoročnej kúpacej sezóny zo sledovania vyradili prírodnú vodnú plochu Plavecký Štvrtok. Dôvodom je dlhodobo nevyhovujúca kvalita vody. Lokalita je tiež využívaná najmä rybármi.

Nosálová dodala, že kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. "Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie štyrikrát za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Kontrola bazénovej vody sa vykoná raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie," ozrejmila.

(TASR)

Páčil sa vám článok?