V Detskej nemocnici na Kramároch otvorili zrekonštruované pracoviská rádiologického oddelenia

27.2.2024
0

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

Páčil sa vám článok?

V Národnom ústave detských chorôb dnes otvorili za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej po rekonštrukcii dve pracoviská Rádiologického oddelenia – CT a Skiaskopicko-skiagrafické pracovisko. Informovala nás o tom hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.

Okrem rekonštrukcie získalo rádiologické pracovisko aj nové špičkové prístrojové vybavenie. Nové prístroje predstavujú zlepšenie v troch hlavných pilieroch – v rýchlosti, kvalite vyšetrenia a znížení dávky žiarenia.

„Veľmi ma teší, že sa podarilo zrekonštruovať priestory pracovísk rádiologického oddelenia, ktoré prispejú k zlepšeniu diagnostiky a následnej liečby našich najmenších pacientov. Zároveň som veľmi rada, že sme našli prostriedky na rekonštrukciu a nákup prístrojového vybavenia z kapitálových výdavkov rezortu, aby sa naši detskí pacienti mohli liečiť v takýchto krásnych moderných priestoroch, čo im tiež pomôže lepšie zvládať dôležité vyšetrenia,“ uviedla Zuzana Dolinková.

,,Najvyšším prínosom je výrazný posun v kvalite kľúčovej zložky poskytovanej zdravotnej starostlivosti - diagnostike ochorení, sledovaní ich vývoja v čase a hodnotení úspešnosti liečby. U detských pacientov je veľmi dôležitý už prvý kontakt s pracoviskom, kde prebiehajú samotné vyšetrenia. Príjemne prostredie dokáže odpútať pozornosť od vyšetrenia, dieťa lepšie spolupracuje a tým sa zvýši rýchlosť a správnosť stanovenia diagnózy. Prostredie sa tak stáva dôležitou zložkou liečebného procesu. Zlepšenie kvality pracovného prostredia a nové kvalitné technické vybavenie prispievajú tiež k spokojnosti a vyššej pracovnej efektivite zdravotníkov,“ povedal riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných pracovísk.

Rekonštrukcia a nákup prístrojov v sume 1.855.532 eur boli hradené z kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva.
Na CT pracovisku upúta pozornosť pacientov detský motív na stenách vo forme tapiet so zvieratkami, pričom nosná téma vyplýva už zo samotného názvu ,,Beach ZOO“, ktorá deti zaujme, odvedie pozornosť od vyšetrení a upokojí. Zlepšiť sa tým má spolupráca detí a personálu. Pri vyšetreniach je často nevyhnutné, aby počas vyšetrovania deti ostali bez pohnutia a spolupracovali napríklad vo forme zadržania dychu. Rovnako významný je aj faktor práce s najmodernejšou technikou v rámci rádiodiagnostiky a tým aj profesijné napredovanie zdravotníckeho personálu.

Súčasťou rekonštrukcie sú aj nové prístroje

Nová skiaskopicko-skiagrafická sklopná stena je nevyhnutná pri vyšetreniach s kontrastnou látkou. ,,Ide hlavne o vyšetrenia tráviaceho traktu, ako sú vrodené vývojové chyby, sledovanie pooperačných stavov, vyšetrenia v urológii - zobrazenie vylučovania obličiek, plnenie močového mechúra a sledovanie refluxu do vylučovacieho systému obličiek, tiež lokalizácia požitia cudzích telies, ktorá je pomerne častým javom u detí,“ hovorí Štefan Pavlík, primár rádiologického oddelenia.

,,Rovnako je dôležitá aj pri terapeutických výkonoch ako je obštrukcia tráviaceho traktu typu invaginácia - ľudovo povedané „črevo v čreve“ a jej následné dezinvaginovanie. Tiež pri liečbe zúžení pažeráka na vrodenom alebo získanom podklade, napr. požitie žieravín, pomocou balónikových katétrov za spoluúčasti anestézie. Stena umožňuje zaznamenávanie celého priebehu vyšetrenia, následne jeho možné detailné vyhodnotenie, ktoré je nevyhnutné pre správnu diagnózu. Súčasťou pracoviska je aj tzv. vertigraf , ktorý umožňuje vyšetrenia napr. celých končatín na „ jednu snímku“ alebo snímkovanie celej chrbtice napr. v rámci predoperačnej prípravy chirurgickej liečby skolióz a následne zobrazenie jej úspešnosti,“ doplnil Pavlík. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

Zrekonštruované priestory. 

Nový CT prístroj typu dual energy má zasvvýrazne zlepšiť kvalitu vyšetrenia. V súčasnosti je to jedna z najmodernejších používaných technológií, ktorá má špecifické využitia takmer v každom medicínskom odbore, ale predovšetkým v onkológii, chirurgii a neurochirurgii. ,,Umožňuje virtuálne nekontrastné zobrazenie, čím sa redukuje počet vyšetrení s kontrastnou látkou, ktorá predstavuje istú záťaž pre obličky. Tiež zobrazenie ciev pri lepšej eliminácii okolitých kostí, ktoré sú limitujúcim faktorom. Rovnako umožňuje určiť zloženie obličkových kameňov, zobrazenie edému (opuchu kostí), ktorý bol možný len pomocou magnetickej rezonancie, zlepší sa diagnostika embólie do pľúc, umožní presnú lokalitu pľúcneho embolu, tiež elimináciu kovových artefaktov ako sú napr. endoprotézy, zubné strojčeky, ktoré boli limitujúcim faktorom hodnotenia CT vyšetrenia,“ povedal Štefan Pavlík.

Obidva nové prístroje predstavujú zlepšenie v troch hlavných pilieroch – v rýchlosti, kvalite vyšetrenia a znížení dávky žiarenia. ,,Rýchlosťou vyšetrenia sa u značného počtu pacientov redukuje potreba anestézie a eliminujú sa artefakty z pohybu. Kvalitou vyšetrenia sa zlepší rozlíšenie samotného vyšetrenia, čo vedie k rýchlejšej a kvalitnejšej diagnostike. A v neposlednom rade je to dávka žiarenia, ktorá je eliminovaná na minimum pri zachovaní diagnostickej kvality,“ zhrnul benefity primár oddelenia.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?