Prednáška, vstup voľný: Krvná zrazenina v našich cievach je mimoriadne nebezpečná

26.2.2024
0

Zdroj: cvtisr.sk

Páčil sa vám článok?

Krvná zrazenina (trombus) je príčinou vysokého počtu úmrtí vo svete. Ak sa chcete o tomto probléme dozvedieť viac, môžete navštíviť prednášku vedeckej kaviarne. Vstup je voľný. Viac nám prezradila Zuzana Hajdu z Odboru propagácie vedy a techniky Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky.

Mnohí ľudia sa domnievajú, že trombus je málo ovplyvniteľný jav, pravdou však je, že jeho vzniku sa dá predchádzať. Ochorenie postihuje najmä oblasť dolných končatín a panvy, no zavlečenie trombu môže spôsobiť viacero závažných stavov od pľúcnej embólie až po infarkt myokardu.

Prečo vznikajú krvné zrazeniny? Aké sú ich následky a ako im možno predchádzať? Odpovede na tieto otázky sa dozviete na podujatí Veda v Centre vo štvrtok 29. februára 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.. "Naším hosťom bude MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., z Kliniky hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a z Univerzitnej nemocnice Martin," uviedla Hajdu.

Pojem trombóza je odvodený z gréckeho slova thrombosis, ktoré možno preložiť ako zrážanie. Pod trombózou rozumieme vytvorenie krvnej zrazeniny v krvnej cieve a tým vyvolané zúženie, respektíve upchatie tejto cievy. Tvorba krvnej zrazeniny je podkladom troch hlavných kardiovaskulárnych príčin úmrtia – infarktu myokardu, ischemickej cievnej mozgovej príhody a venózneho tromboembolizmu. Keďže až 60 percent prípadov venózneho tromboembolizmu vznikne počas pobytu v nemocnici, tento fenomén sa zaraďuje k takým príčinám úmrtnosti v nemocničnom zariadení, ktorým sa dá predchádzať. Dokonca aj dlhé sedenie, trvajúce viac ako 90 minút denne, zvyšuje riziko vzniku trombózy. Prednáška je určená záujemcom o pochopenie krvného zrážania, vzniku trombózy a pľúcnej embólie.

Tomáš Šimurda pôsobí ako lekár a vysokoškolský pedagóg na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave a v Univerzitnej nemocnici Martin. V klinickej praxi a vo výskume sa venuje vzácnym vrodeným poruchám zrážania krvi. Do diagnostiky týchto ochorení zaradil genetické vyšetrenie a špeciálne globálne testy hemostázy. Identifikoval štyri nové neopísané mutácie v génoch, ktoré kódujú molekulu fibrinogénu u pacientov s afibrinogenémiou a hypofibrinogenémiou. Aktuálne pokračuje v objasňovaní ďalších nových mutácií u pacientov s vrodenými poruchami fibrinogénu. Spolupracuje na medzinárodných vedeckých projektoch a klinických štúdiách spolu s prestížnou švajčiarskou klinikou Angiology and Haemostasis, University Hospitals of Geneva v Ženeve – vysoko špecializovaným a medzinárodne uznávaným centrom, ktoré sa zaoberá diagnostikou a liečbou vrodených porúch fibrinogénu. Aktívne spolupracuje s talianskou Department of Biomedical Sciences – Humanitas University of Milan v Miláne a s Ústavom hematológie a krvnej transfúzie v Prahe, s ktorými spoločne vykonáva špeciálne funkčné analýzy u pacientov s vrodenými poruchami fibrinogénu.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

(ms)

Páčil sa vám článok?