Urológa sa netreba hanbiť. Základom úspešnej liečby inkontinencie je jej včasná diagnostika

Zdroj: Shutterstock

Páčil sa vám článok?

S inkontinenciou sa stretávajú najmä ľudia vo vyššom veku, nie je to však pravidlom. Nechcený únik moču môže skomplikovať život aj ženám po pôrode, v menopauze, mužom s problémami prostaty, diabetikom či pacientom so sklerózou multiplex a ďalšími ochoreniami.

Samovoľný únik moču je však vo väčšine prípadov riešiteľný problém. Prečo je dôležité potlačiť hanbu a včas navštíviť lekára? Aj na tieto otázky odpovedal urológ MUDr. Martin Romančík, PhD., MPH, ktorý pôsobí na Poliklinike Bezručova.

Inkontinencia sa spája najčastejšie s vyšším vekom, nemusí to tak ale byť vždy. Čo môže ešte inkontinenciu zapríčiniť? Aké riziká vedú k jej vzniku?

Výskyt inkontinencie je častejší najmä vo vyššom veku, medzi rizikové faktory patrí aj rasa – kaukazské ženy sú náchylnejšie na stresovú inkontinenciu ako afroamerické alebo ázijské ženy. Dôvodom je aj rodinná predispozícia. Ženy, ktorých matka alebo staršia sestra trpia inkontinenciou, majú až trikrát vyššie riziko jej vzniku ako ženy bez takejto genetickej záťaže. Rizikom sú aj ochorenia ako demencia, skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, cukrovka či pľúcne ochorenia. Ako ďalšie dôvody môžeme uviesť stavy po radikálnych chirurgických zákrokoch v panvovej oblasti, u žien je to aj menopauza či pôrod. Niektorých možno prekvapí, že fyzická aktivita, ktorá vedie k náhlemu zvýšeniu vnútrobrušného tlaku, ako zdvíhanie ťažších bremien či tenis, môže mať pri vzniku inkontinencie na človeka nepriaznivý vplyv. Medzi riziká patrí aj fajčenie, alkohol, opakujúce sa zápaly močových ciest a niektoré lieky.

Ako inkontinencia vzniká? Čo sa deje v tele pacienta, ktorý trpí týmto ochorením?

Inkontinencia spravidla vzniká pozvoľne. Dochádza k postupnému oslabovaniu závesného aparátu močovej trubice, k oslabeniu funkcie močového zvierača, k zvýšenej dráždivosti močového mechúra alebo ku vzájomnej kombinácii týchto stavov.

Mnohí ľudia z hanblivosti vyšetrenie odkladajú. Čo by ste im odporučili? Kedy treba vyhľadať lekára?

Vyhľadať lekára treba už pri začiatočných problémoch s udržaním moču. Odkladať to netreba, pretože stav pacienta sa môže zhoršiť. Rád by som zdôraznil, že vyšetrenie nie je bolestivé a čím skôr pacient príde, tým lepšie. Lekár má potom ideálne predpoklady na to, aby bola liečba čo najúspešnejšia.

Zdroj: Poliklinika Bezručova

Na foto: MUDr. Martin Romančík, PhD., MPH

S čím sa stretávate vo svojej praxi? Navštevujú urológa aj ženy?

Viac ako 50 % našich pacientov sú ženy. Vnímame však to, že ženy sú v tomto smere zodpovednejšie a spravidla vyhľadajú odbornú pomoc skôr ako muži.

Ako vyzerá vyšetrenie a diagnostika vo vašej ambulancii?

Každé vyšetrenie začína rozhovorom s pacientom, na základe ktorého získam celkový obraz o jeho zdravotnom stave, pravdepodobnej príčine jeho ťažkostí a jeho očakávaní od liečby. Nasleduje vyšetrenie moču, ktoré je veľmi dôležité a z ktorého získame ďalšie informácie o stave pacienta.

Aké možnosti liečby má dnes pacient a ako sa vie dostať na vyšetrenie napríklad k vám?

Za posledné roky sa liečba inkontinencie moču posunula výrazne dopredu. Máme k dispozícii širokú paletu moderných a minimálne invazívnych zákrokov, schopných tento stav úplne vyliečiť alebo aspoň výrazne zlepšiť. Efektívne spôsoby liečby sú dostupné pre pacientov aj v našom Urologickom centre Bezručova. Máme priestor pre nových pacientov, ktorí v bolestiach nemusia dlho čakať, vieme im poskytnúť skorý termín na vyšetrenie. Objednať sa k nám dá cez online systém na webstránke Polikliniky Bezručova, prípadne e-mailom či cez recepciu Urologického centra. Liečba má totiž lepšie výsledky, ak sa zaháji v počiatočnom štádiu ochorenia. Neliečený stav môže mať negatívne dôsledky. Pacienti môžu mať problémy ako macerácia kože, opakujúce sa zápaly močových ciest, mnohým táto diagnóza naruší aj spoločenské vzťahy.

Už ste spomenuli, že táto diagnóza môže ovplyvniť aj vzťahy. S čím sa stretávate vo svojej praxi? Ako inkontinencia ovplyvňuje ľuďom ich bežný život a psychické prežívanie?

Mnohí sa vyhýbajú aktivitám, ktoré doposiaľ vykonávali. Prestanú so športom či chodením do spoločnosti. Vyhýbajú sa napríklad aj chodeniu na miesta s obmedzenou dostupnosťou záchodov.

Zdroj: Poliklinika Bezručova

Dá sa inkontinencii vo vyššom veku vyhnúť? Na čo by si ľudia mali dať pozor?

Na sto percent sa vyhnúť inkontinencii samozrejme nedá, riziko však výrazne minimalizuje zdravý životný štýl. To, či nás inkontinencia moču postihne, respektíve, či bude mať negatívny dopad na kvalitu nášho života, máme aj vo svojich rukách. Preto v rámci Urologického centra Bezručova vyzývame ľudí k tomu, aby nezanedbávali prevenciu a aby svoje problémy zverili do rúk odborníkov.

*Článok vznikol v spolupráci s Poliklinikou Bezručova.

...

Páčil sa vám článok?