Dobrá správa: Lekári z neurochirurgickej kliniky v Ružinove majú úspech aj v zahraničí

31.1.2023
0

Zdroj: UNB

Páčil sa vám článok?

Neurochirurgia v Nemocnici Ružinov (Univerzitná nemocnica Bratislava) exportuje vlastnú operačnú metódu aj do zahraničia. Tunajší lekári prezentovali vlastnú operačnú metódu driekovej chrbtice na medzinárodných kongresoch a techniku operácie boli dokonca predviesť svojim kolegom na prestížnej klinike v Nemecku. Viac nám prezradila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

„Niet pochýb o tom, že naši lekári svojimi schopnosťami dosahujú celosvetovú úroveň a pomáhajú tak nielen našim pacientom, ale aj pacientom z celého sveta. Ďakujem lekárom z Neurochirurgickej kliniky v Ružinove za ich aktívny prístup a skvelú prezentáciu našej nemocnice v celosvetovom meradle. Mojou snahou je neustále zlepšovať podmienky, ktoré budú viesť k podpore práve týchto lekárov, ktorí svojim aktívnym prístupom a snahou o inováciu v medicíne pomáhajú našim pacientov“. povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer.

Nová operačná metóda kombinuje výhody mikrochirurgie, intraoperačného 3D zobrazovania, neuronavigácie a perkutánnej techniky pri dekompresívno-stabilizačných operáciách na driekovej chrbtici. „Vďaka zásadnej modifikácii metódy známej ako MIDLIF (midline lumbar interbody fusion) je možné zákrok realizovať v menej invazívnej forme. To má za následok skoršiu mobilizáciu pacienta po operácii, menšia rana sa lepšie hojí, menej bolí a pacient má aj po operácii kde je potrebné implantovať stabilizačnú montáž so skrutkami šancu ísť už na tretí, alebo štvrtý deň domov“ prezentuje svoju vlastnú inováciu neurochirurg Benedikt Trnovec.

Zdroj: UNB

​Benedikt Trnovec prezentácia novej opračnej metódy v Belehrade.

Metódu si osvojili aj niektorí ďalší kolegovia z Neurochirurgickej kliniky SZU a UNB Ružinov, medzi nimi aj mladý lekár Peter Hudák. Obaja lekári spolu prezentovali vlastnú operačnú techniku na globálnych spinálnych kongresoch v Paríži, Las Vegas a európskom neurochirurgickom kongrese v Belehrade. „Na týchto podujatiach sme stretli aj mojich bývalých kolegov z Nemecka, ktorých táto metóda zaujala. Pozvali nás ju predviesť na Univerzitnú Kliniku v Augsburgu“ vysvetľuje autor metódy Benedikt Trnovec. Spoločne tak aj s kolegom z ružinovskej neurochirurgie Petrom Hudákom prezentovali koncom vlaňajšieho roka svoj inovatívny prístup a realizovali ním operáciu priamo na Klinike v Nemecku.

Zdroj: UNB

​Lekári Benedikt Trnovec a Peter Hudák.

Spolupráci obidvoch kliník sa teší aj prednosta Neurochirurgickej kliniky SZU a UNB Ružinov Milan Liška: „Vďaka mladému, dynamickému tímu našej kliniky a kvalitnému technickému vybaveniu nielenže držíme krok v svetových trendoch smerujúcich k miniinvazívnym prístupom, ale ich svojou malou mierou aj spoluvytvárame. Na pracovisku sa dnes už rutinne vykonávajú nielen mikrochirurgické, ale aj endoskopické operácie chrbtice. Dôraz kladieme na osvojení si týchto moderných metód u všetkých našich, aj začínajúcich mladých lekárov.“

Pracovisko neurochirurgie v Ružinove Ružinov len nedávno oslávilo svoje tretie narodeniny, za krátky čas sa však úspešne etablovalo. Dnes patrí svojím spektrom a počtom zákrokov k vedúcim pracoviskám na Slovensku.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie