• Zdravie a životný štýl
  • 13.12.2006 22:57

Zlepšujú rekreačnú funkciu lúky

0 0

V predchádzajúcom čísle Bratislavských novín bol uverejnený list čitateľa, v ktorom kritizoval stav rekreačnej lúky v blízkosti Lamača a nepriamo aj obhospodarovanie Bratislavského lesného parku.

Podľa opisu ide o lúku tvoriacu hranicu medzi územím v správe Mestských lesov v Bratislave a majetkom Lesného spoločenstva Bratislava Lamač. Zemné úpravy vykonáva s podporou starostu mestskej časti Lamač Lesné spoločenstvo.

Podľa nám predloženej projektovej dokumentácie je cieľom akcie zlepšenie plnenia rekreačnej funkcie predmetnej lokality. Konkrétne ide o vyrovnanie terénu časti lúky na úroveň lesnej cesty prechádzajúcej jej stredom.

Terénne úpravy umožnia po zatrávnení pravidelné kosenie a údržbu lúky, tak, aby sa výrazne zlepšili podmienky krátkodobej rekreácie. Súčasťou projektu je aj vybudovanie lesoparkových zariadení (altánok, ohnisko, koše).

Príčinou časti kritík je nedostatočná informovanosť verejnosti o jednotlivých akciách vedúcich k zlepšeniu súčasného stavu Bratislavského lesného parku.

Preto by som chcel využiť tento priestor a upozorniť na možnosť získať základné informácie či odpovede na akékoľvek otázky vo vzťahu k hospodáreniu v lesoparku prostredníctvom elektronickej knihy prianí a sťažností na www.ba-lesy.sk, resp. možnosť priamo sa kontaktovať z Mestskými lesmi.

Drahomír Vorlíček, Mestské lesy v Bratislave
AD: LÚKU V LAMAČI...


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.