Niekto vyrúbal topole pri Devínskom jazere

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Cestu z Devínskej Novej Vsi za družstvom do Devínskeho jazera lemuje po jednej strane aleja statných topoľov, s pásom kríkov v podraste.

Plnia niekoľko významných funkcií, ako vetrolam znižujú veternú eróziu, zachytávajú časť škodlivín z dopravy, aby sa nedostali do poľnohospodárskych plodín, pestovaných na priľahlých poliach, zadržiavajú vlahu a v neposlednej miere sú úkrytom pre vtáky a divo žijúce zvieratá.

Útok na topole sa začal už minulé leto. Neznámy „snaživec“ pálil pod nimi slamu, naplavenú povodňami. Niekoľko mohutných topoľov doplatilo na jeho „poriadkumilovnosť“ životom. Zástupcovia Družstva podielnikov tvrdia, že za spaľovaním nie sú ich zamestnanci. Sú si vedomí, aké sú tieto stromy a kry pre nich užitočné. Za poškodzovanie stromov hrozí vinníkovi niekoľkotisícová pokuta.

Útok na topole a kríky rastúce pod nimi sa však tým neskončil. Začiatkom tohto roka niekto najprv odstránil pás krovín v dĺžke približne 300 metrov, potom dokonca vyrúbal 5 topoľov. Spoločenská hodnota vyrúbaných krov bola približne 90-tisíc, vyrúbaných stromov do 100-tisíc korún.

Čo na takéto počínanie hovorí zákon o ochrane prírody? „Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Pokutu do milióna korún môže orgán ochrany prírody uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustila protiprávneho konania tým, že vyrúbe, objedná výrub, alebo dá pokyn na výrub… bez súhlasu orgánu ochrany prírody.“

Výrub určite nevykonal jeden človek s pílou, určite boli pri nakladaní a odvoze mohutných kmeňov použité mechanizmy. Podnikateľ alebo právnická osoba ťažko dokáže, že si mechanizmy zamestnanci požičali bez vedomia majiteľa. Nelegálny výrub topoľov vyšetruje Mestská polícia. V danej lokalite budú hliadkovať policajti so strážnymi psami, aby sa predišlo ďalším nelegálnym výrubom.

Každý, kto má akékoľvek vedomosti o nelegálnom výrube topoľov, môže to ohlásiť na Miestnom úrade Devínska Nová Ves (tel.: 64 777 250, 64 775 250). Pomôže tak ochrániť tie stromy, ktoré pri ceste na Devínske jazero ešte rastú.

Mária Šimonová, Devínska Nová Ves
LIST ČITATEĽA

Páčil sa vám článok?