Počas tretej vlny sa v bratislavských pôrodniciach narodilo 1 926 detí - aká bola zaočkovanosť u mamičiek?

2.12.2021

Zdroj: UNB

Páčil sa vám článok?

V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa počas tretej vlny pandémie nového koronavírusu zatiaľ narodilo 1 926 detí. Z toho 31 žien bolo COVID pozitívnych a z týchto žien rodilo 19 sekciou a 12 prirodzene. Podľa našich štatistík je približne 40 percent našich rodičiek plne zaočkovaných.

„V súčasnej dobe máme dôkazy, že riziká spojené s očkovaním tehotných žien sú minimálne, respektíve neboli dokázané žiadne zvýšené riziká špecifických tehotenských komplikácií, na rozdiel od prekonanej infekcie vírusom Covid-19 u tehotných,“ povedal prof. MUDr. Jozef Záhumenský, prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB v Ružinove.

O bezpečnosti očkovania tehotných žien hovoria viacerí odborníci z lekárskeho prostredia. A ako je to v Univerzitnej nemocnici Bratislava so sprievodnými osobami počas pôrodu? Tie sú aj naďalej povolené, avšak táto sprievodná osoba musí byť plne zaočkovaná a musí sa preukázať negatívnym Ag testom nie starším ako 24 hodín alebo sa musí preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID- 19, ktoré nesmie byť staršie ako 180 dní a zároveň musí mať negatívny Ag test nie starší ako 24 hodín. Ak sprievodná osoba nie je zaočkovaná musí sa preukázať PCR testom, nie starším ako 48 hodín.

​„V našej nemocnici sa rodí najviac detí na Slovensku a inak tomu nie je ani počas pandémie. Našou snahou je zachovať štandardný režim na všetkých pracoviskách pôrodníc a poskytnúť budúcim mamičkám, čo najväčší komfort, samozrejme s prihliadnutím na dodržiavanie nevyhnutných protipandemických opatrení. Naše pôrodnice sú k dispozícii všetkým rodičkám bez ohľadu na to či budúca mamička má alebo nemá ochorenie COVID-19“, pripomenul riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Ing. Roland Schaller.

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie