Na uliciach v Ružinove je priveľa hluku

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

V rámci programu environmentálnej politiky mestská časť Ružinov uskutočnila koncom minulého roku štúdiu zameranú na intenzitu hluku v jednotlivých frekventovaných lokalitách. Ružinov má najexponovanejšie dopravné tepny na území Bratislavy.

Merania sa uskutočnili v piatich lokalitách: Trnavská - Bajkalská, Miletičova - Záhradnícka, Ružinovská - konečná električiek, Košická - Prievozská, Gagarinova - Tomášikova.

Najvyššia hlučnosť bola nameraná na križovatke Trnavská - Bajkalská. Priemerná hodnota v rannej špičke dosahovala hodnotu 92,5 db. V popoludňaj-ších hodinách bol pozorovaný mierny pokles 81,6 a vo večerných hodinách na 76,1 db. V poradí druhou najhlučnejšou križovatkou je Tomášikova - Gagarinova. V rannej špičke bolo nameraných 81,7 db, v poobedňajšej 79,1 a večer 75 db.

Treťou najhlučnejšou križovatkou je Záhradnícka - Miletičova s vyrovnanými hodnotami v rannej a popoludňajšej špičke 80,5 db a vo večerných 75 db. Na križovatke Košická - Prievozská boli ráno a popoludní namerané hodnoty 78,5 db, večer od 60 do 80 db. Najnižšie hodnoty hluku boli zaznamenané na Ružinovskej ulici - na konečnej električiek. Podobné údaje boli aj v popoludňajších hodinách, najnižšie zaznamenali večer.

Zvýšená hladina hluku na meraných križovatkách je spôsobená najmä autobusmi mestskej hromadnej dopravy a nákladnou dopravou. Vo večerných ho-dinách je to prekračovanie povolenej rýchlosti ostatnými motorovými vozidlami.

K riešeniu tejto situácie by pomohlo vylúčenie vozidiel MHD, ktoré nezodpovedajú technickej spôsobilosti z dopravy, obmedzenie pohybu nákladnej dopravy počas dopravných špičiek, vybudovanie protihlukových bariér na konečnej električiek na Ružinovskej ulici a presmerovanie dopravy na uliciach Miletičova - Záhradnícka, Tomášikova - Gagarinova a Trnavská - Bajkalská. Exponované križovatky by mali byť zabezpečené radarovými snímačmi merania rýchlosti.

(saz)

Páčil sa vám článok?