Po 10 rokoch nás čaká sčítanie ľudu

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Rok 2001 bude okrem iného aj rokom sčítania obyvateľov, domov a bytov. V novodobej histórii sa u nás sčítanie uskutočňuje každých desať rokov, pôjde teda vôbec o prvé oficiálne sčítanie obyvateľov v Slovenskej republike.

Z histórie je známe napr. sčítanie, ktoré sa uskutočnilo na základe rozhodnutia cisára Augusta v roku narodenia Krista. Na správne, daňové a vojenské účely slúžili súpisy obyvateľov, ktoré sa konali na našom území už v stredoveku.

Etapa moderných sčítaní sa začína rokom 1869, keď bol prijatý špeciálny zákon. Prvé československé sčítanie ľudu a bytov sa uskutočnilo k 15. februáru 1921.

Podľa aktuálneho zákona z mája 1998 sa vykoná sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 k 26. máju. Rozhodujúcim okamihom sčítania bude polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája t.r. Sčítanie riadi Štatistický úrad SR, na jeho vykonaní budú spolupracovať orgány miestnej štátnej správy a obcí. Jednotlivé sčítacie obvody určia okresné úrady podľa návrhu obcí. Vyplnené sčítacie tlačivá od obyvateľov prevezme tzv. sčítací komisár a odovzdá ich obci, ktorá ich odovzdá okresnému úradu.

Publikovanie údajov sa uskutoční až v troch nadväzujúcich etapách do konca roku 2003. Základné výsledky za obce, okresy, kraje a celú Slovenskú republiku by však mali byť známe už do konca tohto roku.

Všetky údaje o jednotlivých osobách, domoch a bytoch zistené pri sčítaní sú predmetom ochrany proti zneužitiu podľa špeciálneho zákona Národnej rady SR. Za ochranu týchto údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

(miv)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.