Čistotu zabezpečia len činy

12.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Po prečítaní článku p. Burešovej Môže byť čistota v rozpore s legislatívou? v Bratislavských novinách č. 4 považujem za potrebné uviesť niektoré skutočnosti na pravú mieru.

Môžem povedať, na základe preverenia elektronického záznamu pošty, že za posledné dva roky neprišlo na úrad žiadne podanie pod čitateľkiným menom.

Mestská časť Karlova Ves má od roku 1996 v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/96 O dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti, preto ďalšie nepotrebuje! Miestny úrad zabezpečuje udržiavanie čistoty verejných priestranstiev podľa aktuálnej potreby a agrotechnického termínu. Po roztopení snehu zostanú na trávnikoch papiere nafúkané za 2 - 3 zimné mesiace.

Treba si uvedomiť, že rozmočené trávniky musia obschnúť, aby sa dalo po nich pohybovať a zbierať odpad. V opačnom prípade by bola škoda väčšia ako prínos. S čistením mestskej časti sme už začali na Dlhých Dieloch a budeme pokračovať. Isteže, pri veternom počasí a dokorán otvorených kontajneroch na domový odpad po dvoch dňoch vyzerá mestská časť tak, akoby sa neurobilo nič!

Čo verejné priestranstvá potrebujú najviac je, aby platné VZN o čistote občania, správcovia objektov, podnikatelia a ostatní začali dodržiavať! A to nie iba vtedy, keď voči nim starosta začne konanie vo veci znečistenia verejného priestranstva, ale každý deň, aj keď ich nikto nevidí a akurát nekontroluje. Nie je ťažké poriadok spraviť, ale udržať ho. A to môže iba občan. Keď začne každý od seba, potom budeme mať čisto, dokonca bez veľkých nákladov. Čisté sídlisko nám nezabezpečí ďalšie nariadenie, ale konkrétne činy.

Jozef Harvančík, prednosta Miestneho úradu mestskej časti Karlova Ves
AD: MÔŽE BYŤ ČISTOTA V ROZPORE S LEGISLATÍVOU? (BN 04/2000)

Páčil sa vám článok?