• Zdravie a životný štýl
  • 01.07.2019 14:50

Hasiči varujú: Počas letných prázdnin je zvýšené riziko vzniku požiarov

0 0
Zdroj: TV JOJ

Júl a august sú mesiacmi letných dovoleniek a školských prázdnin, ale zároveň je pre tieto horúce a suché mesiace charakteristické zvýšené riziko vzniku požiarov. Hasičský a záchranný zbor eviduje nadpriemerné množstvo zásahov pri požiaroch v období letných prázdnin.

V júli a auguste 2018 hasiči zasahovali dokopy pri 1609 požiaroch, čo bolo o vyše  100 požiarov viac v porovnaní s minuloročným priemerom. Počas letných prázdnin 2018 požiare  na Slovensku zapríčinili smrť troch osôb, zranených bolo 26 ľudí. Pre porovnanie, v Českej republike si požiare v rovnakom období vyžiadali viacnásobne vyšší počet usmrtených (14) i zranených osôb (261).

Z celkového počtu požiarov na Slovensku počas letných prázdnin 2018 sa až tri štvrtiny rozhoreli v prírodnom prostredí. Zo štatistík tiež vyplýva, že pre mesiac júl je charakteristické zvýšené množstvo požiarov poľnohospodárskych strojov. V júli 2018 sa vyskytlo 18 takýchto prípadov.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Jediná iskra z neopatrného zakladania ohniska, z cigarety, poľnohospodárskeho stroja či nevhodne zaparkovaného vozidla môže viesť k zbytočným stratám na životoch, zdraví, majetku alebo k ničeniu prírody.  

Pre porušenie zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur.

Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až na 16 596 eur.

Zakázané je najmä fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Ak máte podozrenie, že niekde vznikol požiar, ihneď zavolajte hasičov na tiesňových linkách 150 alebo 112.

(ts, nc)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.