Chýba systém spotrebiteľských informácií

30.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V poslednom čase sa v rámci poradenstva stretávame s nezvyčajnými otázkami. Zatiaľ to vlastne nie sú spotrebiteľské sťažnosti - iba sa nimi môžu stať. Súvisia s problémom neexistujúceho funkčného systému spotrebiteľských informácií.

Konkrétne sa spotrebiteľ nevie orientovať v ponuke rôznych stavebných materiálov, či vo výbere služieb, ktoré sú orientované na stavebné či rekonštrukčné práce. V Zlatých stránkach či inzertných novinách sa to hemží podobnými ponukami. A mňa sa obyvatelia Bratislavy pýtajú, ktoré okná, plávajúce parkety, sanitné výrobky a podobne si majú vybrať, ktoré sú z hľadiska akosti a ceny primerané.

Na jednej strane ma teší, že náš spotrebiteľ si už osvojil správny prístup k vlastným spotrebiteľským problémom. Na druhej strane ma mrzí, že mu nevieme zodpovedne poradiť konkrétnou odpoveďou. Za desať rokov sme sa totiž nezmohli na seriózny spotrebiteľský časopis. Zdôrazňujem slovo seriózny preto, že z hľadiska medzinárodných zvyklostí spotrebiteľský časopis nemôže zverejňovať reklamu. Bez reklamy sa u nás žiadne periodikum neuživí - ale reklama ruší nezávislosť.

Ťažko si viem predstaviť takú veľkorysú firmu, ktorá by nemala námietky, aby sa napr. v spotrebiteľskom teste jej výrobky dostali do skupiny nevyhovujúcich. A z hľadiska spotrebiteľského sú tzv. „frizírované“, čiže prikrášlené, informácie nanič. Reklama pritom nemôže byť považovaná za spotrebiteľskú informáciu, pretože v najlepšom prípade iba prikrášľuje vlastnosti výrobku, v horšom úplne zamlčí jeho prípadné „vedľajšie“ vlastnosti. Obávam sa, že ani terajšia vláda nebude v dohľadnom čase pociťovať potrebu v rámci ochrany spotrebiteľských práv prispievať na takýto časopis. Preto aspoň niekoľko poznámok, ako si môžete poradiť sami.

  • Nekupujte na „prvý pohľad“ - dajte si u viacerých predajcov vysvetliť výhody a nevýhody výrobku.
  • Vyžiadajte si prospekty výrobku, na ktorých si doplňte cenu.
  • Porovnajte cenové ponuky - nezabudnite počítať aj s nákladmi na dopravu.
  • Pri rokovaní s poskytovateľmi služieb si žiadajte referencie (kde už pracovali).
  • Pri väčších stavebných prácach sa pokúste požiadať o informácie niekoľko veľkopredajní stavebnín.
  • Ak sa po informácie pristavíte pri stavbe vo vašom okolí, určite sa to vyplatí.

Že takéto rady si vyžadujú čas? Žiaľ, nemôžem vám ho ušetriť. No upozorňujem, že rozdiely v cenách materiálov i služieb môžu byť rádovo odlišné. Napr. cenová ponuka na rovnaký počet a tvar okien bola od 285 000 do 370 000 Sk. Pýtam sa, ako dlho musíte pracovať, aby ste zarobili 85 000 korún?

Pretože problém rekonštrukcií sa týka prevažne nových vlastníkov odpredaných obecných bytov, ktorí nemajú peňazí nazvyš, ešte jeden poznatok: ceny sú najvyššie v Bratislave. Oplatí sa kontaktovať s podnikateľmi z iných regiónov, aj napriek vzdialenosti odvedú tú istú kvalitu za lacnejší peniaz. A posledná poznámka: Nezabudnite, že pri každom zásahu do technických parametrov stavby si musíte vyžiadať stavebné povolenie.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
ZÁKAZNÍK JE PÁN

Páčil sa vám článok?