V Zelenom dome dnes sídli nová pobočka PSS

29.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V Zelenom dome na Zelenej ulici otvorili v pondelok 26. októbra novú krajskú pobočku Prvej stavebnej sporiteľne. Jej sídlom sa tak stala gotická budova z 15. storočia. Dom (Grünstübl) i ulica boli pomenované podľa zelených obrazov, ktoré sa podľa mestskej komornej knihy nachádzali na fasáde i v interiéroch. Zobrazovali povodie Dunaja, plody zeme, riek a lesov.

V 16. storočí tu bývali krajinské a stoličné snemy, konali sa tu vládne porady, súdy, slávnosti a neskôr v nej otvorili vináreň. V polovici 18. storočia sa v zadnej časti budovy hrávalo divadlo. V suteréne a na prízemí sa zachovalo stredoveké murivo. Dom prestavali v 18. storočí i koncom 19. storočia a dnešnú podobu má od prvej polovice 70.  rokov nášho storočia.

Súčasťou slávnostného otvorenia, na ktorom sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia PSS, a.s., bola aj vernisáž výtvarníka Ivana Pavleho, ktorého diela zdobia priestory novej krajskej pobočky. K príjemnej atmosfére pondelkové popoludnia v Zelenom dome svojimi piesňami prispel aj Pavol Hammel.

V Bratislave má Prvá stavebná sporiteľňa 24 pracovísk. Od roku 1992 sa v Bratislave uzatvorilo už takmer 100 tisíc zmlúv o stavebnom sporení. Zo stavebného sporenia sa na území mesta realizovali rozsiahle rekonštrukcie, modernizácia bytového fondu a začala sa riešiť otázka podkrovných bytov.

Podľa prieskumu PSS, a.s., väčšina Bratislavčanov zapojených do stavebného sporenia šetrí dlhodobejšie so zámerom vyriešiť bytovú situáciu svojich dorastajúcich detí. Časť z klientov si chce zlepšiť bývanie formou rekonštrukcie či modernizácie a zvyšní sporitelia si plánujú v budúcnosti postaviť dom. Najviac šetria ľudia do 30 rokov, ktorí sa na celkovom počte sporiteľov podielajú približne jednou tretinou.

(pss)

Páčil sa vám článok?