• Zdravie a životný štýl
  • 28.10.2018 18:32

SOŠ PZ Bratislava je iná ako klasické stredné školy

0 0
Zdroj: minv.sk

Stredná odborná škola Policajného zboru (SOŠ PZ) Bratislava je jednou z troch výchovno-vzdelávacích inštitúcií v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR. Okrem nej fungujú na Slovensku aj Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku a Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach.

Aj keď je policajná škola rovnako ako spomínané ďalšie dve zaradená do siete stredných škôl, klasickou strednou školou však nie je. Nedá sa na ňu dostať tak ako na klasickú strednú školu, teda po ukončení základnej školy. Jednou z podmienok je totiž ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. "Nastúpiť do Policajného zboru sa dá len vtedy, keď máte ukončenú maturitu na strednej škole. Potom si treba dať žiadosť na krajské riaditeľstvo, podľa toho, kde bývate," uviedol riaditeľ školy Daniel Szücs.

Škola má oproti ostatným stredným školám aj ďalšie odlišnosti. Napríklad v porovnaní so začiatkom školského roka vždy v septembri má SOŠ PZ Bratislava počas roka niekoľko nástupných termínov. Pri osemmesačnom dennom štúdiu sa síce môže stať, že nástupný termín je raz do roka, pri trojmesačnom štúdiu však sú nástupné termíny štyri. Ďalším rozdielom je, že škola nemá prázdniny.

K podobnostiam zasa patrí to, že vyučovacia hodina trvá 45 minúť, s päť- a desaťminútovými prestávkami a polhodinovou prestávkou na obed. Čas služby policajtov sa však začína o 7.30 h ranným nástupom, kontrolou ústrojnosti, kontrolou na požitie alkoholu alebo iných návykových látok a liečiv a kontrolou služobných preukazov.

(TASR, foto: PZ SR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.