• Zdravie a životný štýl
  • 01.10.2018 17:00

Viete, prečo rybník v Devínskej roky chátra? Čoskoro by sa to malo zmeniť

0 0
Rybník v Devínskej Novej Vsi
Zdroj: OZ Devínska Inak

Obyvatelie i návštevníci Devínskej Novej Vsi si už dávnejšie všimli, že rybník na Mlynskej ulici (pri Istrijskej), ktorý bol pred pár rokmi obľúbenou zónou na relax, v ostatných rokoch chátral a dokonca vodná hladina poklesla na minimum. Čoskoro by sa to však malo zmeniť.

"Okolie tejto vyhľadávanej lokality postupne pustlo, lavičky a ostatný mobiliár chátrali, rybník nebol pravidelne čistený a udržiavaný, čo vyústilo do poškodenia stavidiel, ktoré už viac neboli schopné zadržiavať vodu v požadovanej výške vodnej hladiny. Akú - takú čistotu v okolí zabezpečovali už viac či menej občasné aktivity dobrovoľníkov," popísal nám stav Rastislav Tešovič, predseda Občianskeho združenia Devínska Inak a miestny poslanec.

Dôvod, prečo sa rybník dostal do takéhoto neutešeného stavu, je jednoduchý - nejasné majetkové vzťahy. I preto do lokality nemohla mestská časť investovať, keďže môže financovať iba to, čo vlastní alebo spravuje. "Vlastník rybníka však nebol úplne zrejmý, v liste vlastníctva je ako vlastník zapísané Družstvo podielnikov Devín, pričom ale iná spoločnosť - URBÁR, pozemkové spoločenstvo Devínska Nová Ves mala podaný reštitučný nárok k uvedeným pozemkom a vo veci prebiehal spor. Tým pádom ani jeden z domnelých vlastníkov do rybníka nechcel investovať a mestská časť zas do cudzieho majetku investovať nemôže. Čo však mestská časť mohla urobiť už dávno, bolo si rybník od vlastníka prenajať, ako tomu bolo pred rokom 2012. Za takúto šancu bojovalo naše združenie DEVÍNSKA INAK už v roku 2012, nestalo sa tak a mestskú časť predbehol iný nájomca," vysvetľuje Tešovič. Čoskoro by sa to však malo zmeniť, minulý týždeň totiž poslanci mestskej časti odhlasovali kúpu rybníka od Družstva podielnikov Devín. Návrh podporilo všetkých 12 prítomných poslancov. 

Rybník má pre poškodené stavidlá aktuálne nízku hladinu vody:

Zdroj: OZ Devínska Inak

​"Podmienkou však bolo vyriešiť reštitučný nárok URBÁRU, pozemkového spoločenstva Devínska Nová Ves tak, aby mestská časť nekupovala mačku vo vreci. Momentálne dochádza k dohode medzi Družstvom podielnikov Devín a URBÁROM, výsledkom ktorej bude písomný súhlas URBÁRU s prevodom rybníka do vlastníctva mestskej časti. Za týchto podmienok poslanci mestskej časti na miestnom zastupiteľstve konanom dňa 26.09.2018 odhlasovali súhlas mestskej časti s kúpou rybníka a starosta je tým pádom poverený zastupiteľstvom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy," dodáva Tešovič.

​Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom na 404.600 eur, čo za výmeru 25.208 m2 na hranici zastavanej časti Devínskej Novej Vsi predstavuje  cenu 16,05 eura za štvorcový meter. "Na zaplatenie kúpnej ceny má mestská časť dostatočné finančné krytie v mimorozpočtovom fonde, čo je vlastne osobitný účet, na ktorý sa poslanci každoročne rozhodli odkladať usporené prostriedky namiesto toho, aby ich za každú cenu minuli. Považujem za veľmi zodpovedné, že mestská časť si na investíciu do rybníka nemusí požičať ani euro, vďaka všetkým zodpovedným poslancom," hovorí Tešovič.

Okolie rybníka čistili dobrovoľníci, ktorí vyzbierali celé vrecia odpadu:

Zdroj: OZ Devínska Inak

​Keď teda dôjde ku kúpe rybníka (družstvo podielnikov dostalo ako podmienku, aby do konca októbra zabezpečilo od urbáru písomný súhlas s predajom), bude sa môcť oň mestská časť po rokoch opäť starať a uviesť ho minimálne do pôvodného stavu.

(ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.